:

. - . ( ) (WinWord ( ))


- . ( ) (WinWord ( ))

NARVA KRGKOOL

RIIGIEKSAMIT EESTI KEELE PETAMISE METOODIKAST

NARVA, 1999.

Sisu.

1. Sissejuhatus.. 2

2. Tskkel. 6

3. Tunniplaan7

4. Lisad.. 8

Viiimasel ajal metodistid eelistavad vimalikult rohkem kasutada vrkeele

pimisel kommunikatiivseid meetodeid. Kommunikatiivppe oletab, et uue

materiali pimine ja omandamine toimub lbi suhtlemise. Nii philiseks

pitajate lesandeks on luua tunnide kigus niisuguseid situatsioone, kus

pilastel tekkiks suhtlemise vajadus vrkeeles. Minu arvates, loodud

petaja poolt suhtlemissituatsioonides ei piisa. Suhtlemissituatsionist on

rohkem kasu siis , kui ta tekkib tavalises elus.

Laps tegeleb heameelega sellega, mille eesmrgist ta aru saab. Kaasaegne

pilaste plvkond saab aru eesti keele pimise vajadust. Nad saavad aru, et

elavad Eestis, et eesti keel on riigikeel, ja teavad eesti keele vajadusest

krghariduse saamisel. Nad teavad juba oma vanematelt, et eesti keele

oskust nad vajavad meeldiva elukutse omandamiseks ja ka hea palkaga t

saamiseks.

Aga meie regiooni probleem on selles, et meie oleme piiratud keelelistes

kontaktides tavalises elus, thendab kooli seinate vljaspool. Suhelda

eestlastega me saame ainult regiooni vljaspool. Palju vanemaid saavad

sellest aru. Sellega ma seletan, miks nad saadavad oma lapsi eesti

peredesse: selleks et seal nad piksid eesti keelt. See maksab aga palju

(umbes 1000 EEK he ndala eest). Mida vib pakkuda selle asemel?

Mulle meeldib mtte, kui klass vene koolist sbrustab klassiga eesti

koolist. Nad viksid teine teisele klla sita, teha erinevaid peosid koos

ja samal ajal vene lapsed ppiksid eesti keelt. Lapsed saaksid

lisamotivatsiooni keele pimiseks.

Oled liiga naiivne! Sa ei ole koolis ttanud! Sa ei tea, kui raske see

on. Kooli tulles sul kadub niisugune soov. Koolis sind ootab rutiine t.

Sul ei ole aega niisugusteks asjadeks! nii rkisid mulle minu tuttavad

eesti keeli petajad. Miks ka mitte?!? mtlesin mina, sest olen

niisuguseid niteid tegelikuses ninud, kui kik toimub just nii, nagu ma

ka kujutan ette. Muidugi suur thsus on siin petaja ja klassipeta

tegevusel. Jah, see on raske, aga pole vimatu. Kui on selline eesmrk,

siis vib alati leida vimalusi tema saavutamiseks. Sellega ka lapsed

saavad hea stiimuli ja selgitust milleks nad pivad mingit teemat eesti

keeli tundides.

Niisuguseid kontakte luua eelistaksin mina neljandast klassist. Neljandas

klassis pilased omavad juba piisavat snavara, et suhelda olmeteemadel.

Niisugune suhtlemine oleks nende jaoks heaks stiimuliks eesti keeli

arendamiseks.

Just selleprast olen valinud niisuguse teema oma ppetskli jaoks. Tskli

teema on jutt iseendast. Selle ppetskliga algab ppet neljandas

klassis. Selle teema valikuks on mul mned phjused. Kige pealt, neljandas

klassis algab uus ppeastme. See thendab, et klassis vivad tulla uued

pilase. See teema annab mulle vimaluse tutvuda nendega ja nende eesti

keele oskusega. Teiseks, see teema on vajalik sbraliku kontakti loomiseks

mne eesti kooli klassiga, sest esiteks nad vajavad ennast tutvustada.

Kolmandaks, selle teema pimine on ppekavas ettenhtud.

Vastavalt ppekavale selle teema pimine algab teisel ppeastmel

suhtlusoskuste valdkonnas Inimene ja perekond.ppekavale vastavalt

pilane peab oskama andma andmeid enda kohta (nimi, perekonnanimi, vanus,

aadress, telefoninumber jm.) ja ksima samasuguseid andmeid teistelt.

Programmi jrgi seda teemat pitakse esimesena.

Kige pealt tahan elda eesmrkidest mida ma taotlen oma tskliga. Tskli

kigus toimub suhtluskeele edasine tiustamine kuulamisel, monoloogilises

ja dialoogilises knes. Kige pealt on vaja korrata ppematerialli, mis on

pitud esimesel ppeastmel. Selle tskliga mul on vimalus pilasi

ppeprotsessi kiguse prast pikka koolivaheaega sisse viija. Oma tskliga

vin ka petada mbrikuid igesti vormistama ja oma adressi igesti

kirjutama. pilane pib andma andmeid oma vanusest, vlimusest,

lemmiktegevusest, nimetama oma telefoninumbrit. Liisaks tskli kigus

harjutatakse mne hliku hldamist. Mis puutub materjallidesse, mida ma

kasutan, siis philiseks on eesti keele pik vene koolide 4. klassile,

mille autorid on Ivi Sepp ja Taavi Tammsaar. Liisamaterialid on on vetud

Aabitsast eesti koolide jaoks (hldusharjutus 1. ja 2. tunni jaoks) ja

eesti keele pimist algkoolile Tere pevast! 1 (liisusalm 3. ja 4. tunni

jaoks) /autorid ie Vahar ja Lea Maiberg/.

Milliseid teadmisi selle tskli piires pillased juba omavad:

. nad vivad telda oma nimi ja perekonnanimi

. vivad nimetada linna kus elavad ise ja nende sbrad

. teavad arvusid (1-100)

. teavad vrve ja vrvevarjundeid

. teavad mnede kehaosade nimetusi

. suudavad erinevates ppetegevuse vormides osaleda

. omavad rhma-, paari- ja individuaalt oskusi

. teavad mni nimi- ja asesnade allaltleva ja alaletleva knete vorme

Terve tskkel on on jagatud etapidele.

Esimese etappi nimetus on Saagem tuttavaks. Selle etapi eesmrk on

korrata snavara, mis kasutatakse tutvuse kigus. Liisaks pilased peavad

eraldama eesti nimesid vene nimedest. Philised osaoskused, mis sel etapil

on audeerimine, rkimine, kirjutamine. Nende oskuste arendamiseks

kasutatakse jrgmiseid harjutusi:

1. kuula nimesid ja pane nendest kirja eesti nimesid

2. nimeta oma pinginaabrile oma nimi ja perekonnanimi ja ksi sama temalt..

3. koosta nimedest kett nii et jrgmine nimi algas eelmise nimi viimase

thega

Teise etapi nimetus on Minu aadress.Kuidas oli juba eldud, nad vivad

nimetada kus elavad nad ise ja nende sbrad. Uueks sel etapil oled nimetada

oma aadressi (tnavat, maja ja korteri numbrit). Thelepanu peaks prata

s ja l lppudele linnade nimetustes. pilased pivad ka kirjutama oma

aadressi ies vormis (nii mbrikul, kui ka kirjalikus knes). On vaja

korrata arvusid hest sajani. Philised osaoskused mis arendatakse sel

etapil on vestlemine ja kirjutamine.

lesanded:

1. reageeri ksimustele

2. Kosta oma teksti nidendi jrgi

3. kuula ja kirjuta mida sa kuulsid

4. koosta jutustus antud andmete kohta (lisa 1)

5. vaheta allakripsutatud sna

6. kuula teksti ja tlgi

Kolmanda etapi nimetus on Helista mulle.

Philine eesmrk: uue knekonstruktsiooni phe ppimine (Minu

telefooninumber on ). Sel etapil me kordame uuesti arvusid.

Osaoskused: vestlemine ja audeerimine.

Tvormid: frontaalt ja paarit.

Samal ajal pilased pivad hinnata teineteise vastuseid. Igaks nendest

peab lugema oma pinginaabrile telefoninumber (lisa 2). Pinginaaber peab

kontrollima vastuse igust ja panna hinna. Lisaks harjutatakse alaletleva

kndevorme (nit: Mida sa paned Katjale? Ma panen Katjale 5/4/3/).

Nelja etapi nimetus on Kui vana ma olen.

Philine eesmrk: ppida oma vanuse kohta andmeid andma. pilased pivad

phe keelekonstruktsiooni (vastus ksimustele: Kui vana sa oled?): mina

olen aastat vana.

Tvormid: paarit.

Osaoskused: vestlemine ja rkimine.

lesanded:

1. ksi klassikaaslaselt tema vanus (kettemng).

2. koosta jutustuse antud andmete kohta.

Viie tskli teema on Minu vlimus. Siin pilased kordavad vrve. Nad

omavad ka uue keelekonstruktsiooni vlimuse kirjelduses:

kasvust: Mina olen pikka/lhikest kasvu.

juustevrv: Mul on tumedat (heledat) pikkad (lhiked) juuksed.

silmadevrv: Mul on sinised (hallid jne.) silmad.

Tvormid: paarit.

Oskused: vestlemine, kuulamine.

lesanded:

1. Kirjelda ennast pinginaabrile

2. kirjelda klassikaaslast

3. jutustuse koostamine antud andmete kohta

Kuue teema nimetus on Minu lemmikmng

Eesmrk: uue snavara omamine (teemad lemmikmng ja lemmiktegevus); uue

keelekonstruktsiooni omamine ( meeldib + Os. + da-inf.).

Osaoskused: kuulamine ja vestlemine.

lesanded:

1. kuula ja kirjuta vajalikut arve vajaliku vrviga ( nit: Kirjuta 58

kollase pliiatsiga).

2. pantomiim

3. koosta jutustus antud andmete kohta (lisa 1).

Sellel etapil toimub eelpitud materjalikordamine ja tskli lpputks

valmistamine (jutustus iseendast).

Viimasel etapil, mille nimetus on Tahaksin jutustada iseednast, tskel

lpeb kontroltga. pilased jutustavad iseendast ettevalmistatu plaani

jrgi:

. nimi

. perekonnanimi

. aadress

. telefooninumber

. vanus

. vlimus

. lemmiktegevus

Kik teised oma kaaslaste kuulates peavad titma visiitkarte mida nad

valmistasid ette kodus nidendi jrgi.

Osaoskused: audeerimine ja vajaliku informatsioonieraldamine knest,

kirjutamine.

Tunnilppus pilased saavad lesadeks joonistada oma pinginaabri vi sbra

portree ja koostada temast jutustuse (kirjalikult) sama plaani jargi.

Niimodi tskli lpus peavad pilased jutustama iseendast ja teistest ja

andma neid andmeid kirjalikus vormis.

Tskkel

Kogemuslikvaldkond: Inimene ja perekond.

Arendatav teema: Jutustus iseendast.

Kogemuslik lesanne: pilane peab jutustama iseendast: nimetama oma nimi,

perekonnanimi, vanus, aadress, telefoninumbri, kasvu, silma ja juustevrv,

lemmiktegevust.

|Eesmrgi saavutamiseks |Osaoskused. |Keeleteadmised ja |

|lbitavad astmed. | |grammatika. |

|1. Saagem tuttavaks. |rkimine |snavara teemale |

| |kirjutamine |nimed |

| |lugemine | |

|2. Minu aadress. |rkimine |-s ja l lppud |

| |audeerimine |linnade nimetuses; |

| | |aadressi ige |

| | |vormistamine; arvud |

| | |(1-100) |

|3. Helista mulle! |rkimine |keelekonstruktsioon: |

| |kuulamine |minu telefoninumber |

| | |on ; |

| | |nimisnade |

| | |alaletleva |

| | |kndevormid. |

|4. Kui vana ma olen? |rkimine |keelekonstruktsioon: |

| |vestlemine |Mina olen aastat |

| | |vana |

|5. Minu vlimus. |vestlemine |keelekonstruktsioonid|

| |kuulamine |ja snavara teemale |

|6. Minu lemmikmng, minu |vestlemine |snavara teemale |

|lemmiktegevus. |kirjutamine |keelekonstruktsioon: |

| | |meeldib + Os. + |

| | |da-inf. |

| | |sna koos |

|7. Tahaksin jutustada |rkimine | |

|iseendast. |audeerimine | |

| |kirjutamine | |

Kogu tskkel on planeeritud 4. tunniks.

ppetskli kultuuriaspekt: pilased ppivad jutustada iseendast vga

vajalik oskus uue kontakti loomiseks.

ppetskli ldarendavaspekt: pilased vivad igesti kirjutamaaadressi

mbrikule.

Hinnang:

1. Hinnatakse pilaste aktiivsust tunni kigus.

2. Hinnatakse kodulesannete titumise igust.

3. Hinnatakse t paarides.

4. Hinnatakse oma kaaslaste t pilaste poolt.

5. Hinnatakse lpput koostamise ja lisalesannete titumise igust.

Tunniplaan

See tund on teine selles ppetsklis.

Tunniteemad: Minu vanus. Minu telefonninumber. Minu vlimus.

Eesmrgid:

. hldusnormide meeldetuletamine

. snavara ja keelekonstruktsioonide teemadele omandamine ja esimene

kinnistamine

. kuulamise arendamine

. monoloogilise kne arendamine

Grammatika:

. nimisnu alaletleva kndevormid

ppevahendid:

. luuletused

. pidid

. kaardid vikeste andmebaasidega

Tunnikik.

1. Tunni organiseerimine (hldusharjutus lisa 4) /5min/

2. Eelpitu kordamine (harjutus Paranda vigu- lisa 5) /5min/

3. Uue materialli pimine:

- teema Helista mulle! (kettemng; harjutus Mul on sber. Tema

telefoninumber on paarit; oma kaaslaste hindamine lisa 2)

/7 min/

- teema Kui vana ma olen? (frontalt-lisa 6; paarit)/ 5min/

- teema Minu vlimus (frontalt lisa 7; paarit lisa 1) /13

min/

4. ldistav etapp /5min/

5. Kodune lesanne. /5min/

6. Tunni lpp.

Lisa 1

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|KATRIN |SIRJE |HEIDI |

|TARTU |SILLAME |JHVI |

|NARVA MNT. 35- 11 |VIRU 6 - 16 |MISA 5 |

|TEL. 23 73 16 18 |TEL. 23 97 35 17 |TEL. 23 32 42 12 |

|11 |12 |11 |

|JUUKSED |JUUKSED |JUUKSED |

|SILMAD |SILMAD |SILMAD |

|MNG |MNG |MNG |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|ERKI |MARGUS |PEETER |

|TALLINN |KOHTLA - JRVE |OTEP |

|SINIME 6-7 |PARGI 13-24 |KESK 4-7 |

|TEL. 26 34 72 11 |TEL. 23 34 87 63 |TEL. 25 57 11 14 |

|11 |10 |12 |

|JUUKSED |JUUKSED |JUUKSED |

|SILMAD |SILMAD |SILMAD |

|MNG |MNG |MNG |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

|ENO |ARGUS |LIISA |

|TALLINN |KOHTLA - JRVE |SILLAME |

|SINIME 6-7 |PARGI 13-24 |VIRU 6 - 16 |

|TEL. 26 34 72 11 |TEL. 23 34 87 63 |TEL. 23 97 45 16 |

|11 |10 |12 |

|JUUKSED |JUUKSED |JUUKSED |

|SILMAD |SILMAD |SILMAD |

|MNG |MNG |MNG |

Lisa 2

|ENN: |GUSTAV : |GUNNAR: |EERO: |

|24 64 13 12 |25 75 11 31 |23 11 12 13 |25 56 77 41 |

|HEIKI: |GUIDO: |KAAREL: |KALJO: |

|75 77 35 |45 64 28 87 |23 33 45 62 |24 56 13 23 |

|OSKAR: |JAAN: |NILS: |NEEME: |

|23 90 76 54 |25 12 34 31 |23 56 74 23 |24 75 43 02 |

|AUDU: |BORISS: |DMITRI: |ERKI: |

|23 65 84 22 |64 24 12 72 |21 64 78 90 |52 66 84 11 |

|AILI: |ENE: |KAIRI: |TELJA: |

|23 54 13 38 |22 66 74 31 |24 65 75 80 |23 56 09 77 |

|OLVI: |SIIRI: |ULVI: |VIRVE: |

|23 56 31 23 |26 76 11 13 |26 13 16 19 |24 17 19 43 |

|PILVI: |TIIU: |NNI: |ULMI: |

|24 62 71 26 |25 64 68 94 |26 90 09 85 |27 99 76 11 |

|ENN: |GUSTAV : |GUNNAR: |EERO: |

|24 64 13 12 |25 75 11 31 |23 11 12 13 |25 56 77 41 |

|HEIKI: |GUIDO: |KAAREL: |KALJO: |

|75 77 35 |45 64 28 87 |23 33 45 62 |24 56 13 23 |

|OSKAR: |JAAN: |NILS: |NEEME: |

|23 90 76 54 |25 12 34 31 |23 56 74 23 |24 75 43 02 |

|AUDU: |BORISS: |DMITRI: |ERKI: |

|23 65 84 22 |64 24 12 72 |21 64 78 90 |52 66 84 11 |

|AILI: |ENE: |KAIRI: |TELJA: |

|23 54 13 38 |22 66 74 31 |24 65 75 80 |23 56 09 77 |

|OLVI: |SIIRI: |ULVI: |VIRVE: |

|23 56 31 23 |26 76 11 13 |26 13 16 19 |24 17 19 43 |

|PILVI: |TIIU: |NNI: |ULMI: |

|24 62 71 26 |25 64 68 94 |26 90 09 85 |27 99 76 11 |

|ENN: |GUSTAV : |GUNNAR: |EERO: |

|24 64 13 12 |25 75 11 31 |23 11 12 13 |25 56 77 41 |

|HEIKI: |GUIDO: |KAAREL: |KALJO: |

|75 77 35 |45 64 28 87 |23 33 45 62 |24 56 13 23 |

|OSKAR: |JAAN: |NILS: |NEEME: |

|23 90 76 54 |25 12 34 31 |23 56 74 23 |24 75 43 02 |

|AUDU: |BORISS: |DMITRI: |ERKI: |

|23 65 84 22 |64 24 12 72 |21 64 78 90 |52 66 84 11 |

|AILI: |ENE: |KAIRI: |TELJA: |

|23 54 13 38 |22 66 74 31 |24 65 75 80 |23 56 09 77 |

|OLVI: |SIIRI: |ULVI: |VIRVE: |

|23 56 31 23 |26 76 11 13 |26 13 16 19 |24 17 19 43 |

|PILVI: |TIIU: |NNI: |ULMI: |

|24 62 71 26 |25 64 68 94 |26 90 09 85 |27 99 76 11 |

Lisa 3

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

|NIMI |NIMI |

|...................................|...................................|

|....................... |....................... |

|PEREKONNANIMI......................|PEREKONNANIMI......................|

|............... |............... |

|AADRES.............................|AADRES.............................|

|....................... |....................... |

|TELEFONINUMBER.....................|TELEFONINUMBER.....................|

|........... |........... |

|LEMMIKTEGEVUS |LEMMIKTEGEVUS |

Lisa 4

ige rnalt lunatuul

Paitas unu unapuul.

htul tuul ti alla una

ie ed said unast luna.

Lisa 5

40101 Narva

Keresa, 14a, 22

eesti

petja Limonadov

Minu aadres on rtli, 12 - 65

`2012
.