Рефераты. Южно-дунайские диалекты румынского языка


Южно-дунайские диалекты румынского языка

БИБЛИОГРАФИЯ

Trayan Cantemir, Texte istroromane, Bucuresti, 1959.

Th. Capidan, Arominii. Dialectul aroman. Studiu lingvistic, Bucuresti,

1932.

Th. Capidan, Meglenoromanii, I, Istoria si graiul lor, Bucuresti, 1925.

Th. Capidan, Meglenoromanii, II, Bucuresti, 1928.

Th. Capidan, Farserotii. Studiu lingvistic asupra romanilor din Albania, in

Dacoromania, Buletinul “Muzeului limbei Romane”, Cluj, VI, 1929-1930.

Th.Capidan, Limba si cultura, Bucuresti, 1943.

Th.Capidan, Romanitatea balcanica, Bucuresti, 1936.

Th.Capidan, Macedoromanii. Etnografie, istorie, limba, Bucuresti, 1942.

Th.Capidan, Limba si cultura, Bucuresti, 1943.

Th.Capidan, Romanismul balcanic, in “Revista filologica”, I, 1927, nr. 1-2.

B.Cazacu, Studii de dialectologie romana, Bucuresti, 1966.

Matilda Caragiu Marioteanu, Compendiu de dialectologie romana (nord- si sud-

dunareana), Bucuresti, 1975.

Matilda Caragiu Marioteanu, Fono-morfologie aromana. Studiu de

dialectologie structurala, Bucuresti, 1968.

I. Coteanu, Cum dispare o limba (istroromana), Bucuresti, 1957.

I. Coteanu, Criteriile de stabilire a dialectelor limbii romane, in Limba

romana, VIII, 1959, nr. 1.

I. Coteanu, Si totusi istroromana este limba!, in Studii si cercetari

lingvistice, IX, Bucuresti, 1958, nr. 3.

I.Coteanu, Morfologia numelui in protoromana (romana comuna), Bucuresti,

1969.

I. Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii romane, Bucuresti, 1961.

Stolnicul C.Cantacuzino, Istoria Tarii Pumanesti, in Cronicari munteni. Ed.

de M.Gregorian, I, Bucuresti, 1961.

Ovid Densuseanu, Histoire de la langue roumaine, I, Les origines, Paris,

1901.

Ovid Densuseanu, Istoria limbii romane, I, Originile, Bucuresti, 1961.

Ovid Densuseanu, Graiul din tara Hategului, Bucuresti, 1915.

C.Daiconiciu, Originea poporului roman dupa cele mai noi cercetari, in

Unitate si continuitate in istoria poporului roman, Bucuresti, 1968.

S.Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice in evul mediu,

Bucuresti, 1959.

Radu Flora, Despre stadiul actual al istroromanei. Contributia geografiei

lingvistice la chestiunea stabilirii pozitiei graiurilor istroromane fata

de dacoromane, in Fonetica si dialectologie, Bucuresti, IV, 1962.

Al. Graur, Studii de lingvistica generala, Bucuresti, 1960.

C.C.Giurescu si Dinu C.Giurescu, Istoria romanilor, I, Bucuresti, 1975.

Liliana Ionescu-Ruxandoiu, Probleme de dialectologie romana, Bucuresti,

1973; ed. a II-

a, 1976.

I.Iordan si M.Manoliu, Introducere in lingvistica romanica, Bucuresti,

1965.

I.Iordan, Lingvistica romanica. Evolutie. Curente. Metode, Bucuresti, 1962.

August Kovacek, Descrierea istroromanei actuale, Bucuresti, 1971.

D.Macrea, Probleme de lingvistica romana, Bucuresti, 1961.

D. Macrea, Despre dialectele limbii romane, in Limba romana, V, 1956, nr.

1.

D. Macrea, Citeva precizari in legatura cu problema dialectelor limbii

romane, in Limba romana, V, 1956, nr. 4.

G.Murnu, Istoria romanilor din Pind.Vlahia Mare. 980-1259. Studiu istoric

dupa izvoare bizantine, Bucuresti, 1913.

I.Patrut, Studii de limba romana si slavistica, Cluj, 1974.

Tache Papahagi, Dictionarul dialectal aroman, general si etimologic, ed.I,

Bucuresti, 1963; ed. a II-a augmentala, Bucuresti, 1974.

Pericle Papahagi, Basme aromane, Bucuresti, 1905.

Pericle Papahagi, Din literatura poporana a aromanilor, I, Bucuresti, 1900.

Pericle Papahagi, Meglenoromanii, I-II, Bucuresti, 1902.

Emil Petrovici, Studii de dialectologie si toponimie, Bucuresti, 1970.

Emil Petrovici, Problema limitei sud-vestice a teritoriului de formare a

limbii romanesti, in “Limba romana”, Bucuresti, IX, 1960, nr. 1.

Emil Petrovici, Texte dialectale, supliment la Atlasul lingvistic roman,

II, Sibiu-Leipzig, 1943.

A. Philippide, Originea romanilor, II, Ce spun limbile romana si albaneza,

Iasi, 1928.

Iosif Popovici, Dialectele romane, IX. Dialectele romane din Istria. I

(1914), II (1909), Halle.

D.Protase, Problema continuitatii in Dacia in lumina arheologiei si

numismaticii, Bucuresti, 1966.

Sextil Puscariu, Limba romana, I, Privire generala, Bucuresti, 1940.

Sextil Puscariu, Studii istroromane, I, Texte, Bucuresti, 1906.

Sextil Puscariu, Studii istroromane, II, Introducere. Gramatica.

Caracterizarea dialectului istroroman, Bucuresti, 1926.

Sextil Puscariu, Etudes de linguistique roumaine, Cluj-Bucuresti, 1937.

Al. Rosetti, Istoria limbii romane de la origini pina in secolul al XVII-

lea, Bucuresti, 1968.

Al. Rosetti, Limba sau dialect?, in Cercetari de lingvistica, I, 1956, nr.

1.

Al. Rosetti, Limba sau dialect?,(II), in Cercetari de lingvistica, IX,

1958, nr.3.

Al.Rosetti, Asupra repartizarii dialectale a istroromanei, in Grai si

suflet, Revista Institutului de filologie si folclor, Bucuresti, III.

R. Todoran, Cu privire la o problema lingvistica in discutie: limba si

dialect, in Cercetari de lingvistica, I, 1956.

R. Todoran, Citeva observatii cu privire la problema delimitarii dintre

limba si dialect, in Studia Universitatis Babes-Bolyai, 1960.

S.Puscariu, Cercetari si studii, Bucuresti, 1974.

I.Patrut, Studii de limba romana si slavistica, Cluj, 1974.

Gustav Weigand, Vlacho-Meglen (eine ethnographisch-philologische

Untersuchung, Leipzig, 1892.

Tratat de lingvistica generala, Bucuresti, 1971.

Dialecte romane, Sibiu, 1904.

Dialectologie romana, Bucuresti, 1977.

Istoria Romaniei. Compendiu. Sub redactia Stefan Pasca, Bucuresti, Ed. a

III-a, 1974.2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.