Рефераты. Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту


Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Курсова робота

З дисципліни: “Переклад в галузі професійної діяльності”(англійської мови)

на тему:

“Деякі засоби інтенсифікаціі єксприсивності в англомовній реклами тексту”

Студентки 5 курсу

Групи ПД-53

Факультету гуманітарного

Кирилової О.І.

Науковий керівник:

Ст. викладач Хіль Н.П.

М. Кременчук 1999 р.

ПЛАН.

Вступ……………………………………………………………………….3

1. Визначення мовних функцій реклами……………………………..5

2. Розгляд інтенcифікаційних та мотиваційних аспектів

рекламної комунікації……………………………………………………9

3. Дослідження контексту реклами……………………………………10

4. Жанрові критерії класифікації рекламного тексту………………..12

5. Опис специфіки засобів впливу в рекламі

5.1. Особливості інтенсифікованого мовного кода………………13

5.2. Граничні інтенсифікатори зовнішньої форми………………..14

Практична частина………………………………………………………23

Висновок…………………………………………………………………..26

Бібліографія……………………………………………………………….27

Вступ

«Реклама не приправа до бізнесу, а життєво важливий

складник нашої економіки», -

Говорять американці

Унікальність такого явища, як реклама, в її зверхживучості. Навіть в

періоди економічних криз вона не тільки процвітає, але і допомагає вижити

тим, хто користується її послугами і слідує її рекомендаціям.

Реклама – складний вид людської діяльності. Вироблена в її результаті

продукція сформована таким чином, щоб виявляти вплив на підсвідомість

людини.

Реклама грає в житті людини важливу роль. Вона впровадилася непомітно і

поступово стала невід'ємною частиною нашого життя. Куди б ми не шли, що б

ми не робили, реклама постійно з нами. Це плакати, стенди, афіші, вітрини,

календарі і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні і

радіо, в газетах і журналах, а також в мережі Інтернет.

Реклама стала конгломератом, що охопив майже сфери нашого життя.

Основні напрямки рекламної діяльності: рекламування, сейлз промоушн, паблик

релейшнз, директ маркетінг.

Мова реклами – мова підсвідомості. Пряме звернення до свідомості

споживача працює не тільки в рекламі товарів промислового призначення.

Реклама товару широкого споживача «впечатує» образи продукції в

підсвідомість людей, створюючи їхні символи, іміджі.

Дуже важливо при перекладі рекламного тексту з інших мов не втратити

прихований сенс рекламного повідомлення, т. як для кожної держави

притаманні свої звичаї, соціальні комунікації, норми і канони спілкування.

Реклама повинна «звучать», бути насиченою і гранично короткою.

Мета даної роботи полягає в дослідженні форм, засобів, засобів

вираження граничної інтенсивності в мові реклами, в виявленні і описі

абсолютно специфічних і відносно специфічних одиниць єкспресивности,

властивих мові реклами.

В відповідності з поставленою метою формулюється і рішення наступних

задач:

1. Визначити мовні функції реклами.

2. Розглянути інтенсифікаційні і мотиваційні аспекти рекламної

комунікації.

3. Дослідити контекст реклами.

4. Розробити жанри критерію класифікації рекламних текстів.

5. Описати специфіку засобів впливу в рекламі.

6. Виявити винятково рекламні засоби інтенсифікації.

1. Визначення мовних функцій реклами.

Природа єкспресивності мови реклами вимагає розгляду деякого кола

проблем, зв'язаних з типом комунікації, що умовно названий рекламною

комунікацією, в частковості, проблеми визначення функцій мови реклами. В

результаті огляду різноманітних підходів до визначення мовних функцій можна

встановити, що всі виділені функції в тій або іншій мірі властиві мові

реклами. Повідомлення являє собою "вузол відношень" всіх учасників і

факторів даного типу комунікації.

Учасники і фактори комунікації є носіями її постійних і змінних

параметрів. Постійні параметри, визначаючи основні риси комунікації або

диференціальні признаки комунікативного акту реклами, включають інтенції

відправника, мотиваційну значимість одержувача, референти контексту, засоби

контакту учасників комунікації і інтенсифікований мовний код. Концепція

комунікативного акту таким чином доповнюється характеристиками, складаючими

мету і результат комунікативного акту.

Головна мета рекламної комунікації – рекламна пропозиція. Наявність

рекламної пропозиції відрізняє текст реклами від текстів іншого плану. Суть

рекламної пропозиції зводиться до вербального подання предмету реклами

одержувачу в найбільш сприятливому для джерела вигляді.

Подання пропозиції реалізується як інтенціональна настанова відправника

водночас інформувати і переконувати одержувача прийняти рекламну

пропозицію. Інформування і переконання здійснюється шляхом тактики

інтенсифікованого впливу, яка потребує використання ряду прийомів і

відповідних засобів мовного вираження:

1. Раціональна аргументація – мова пропозиції, інформативне насичення

розповідної форми:

The Corporate Word translates

-Trade show materials – technical and promotional

-Processing and packaging equipment manuals

-Technical documentation

-Food marketing materials

-Business cards… The Corporate Word, Inc.

2. Псевдораціональна аргументація – науковий жаргон, єврефмізми (заміна

грубих речень більш делікатними, при цьому зміняється не смисл, а тільки

його форма) для створення ефекту «науковості», «об'єктивності»,

«раціональності» викладення:

a pre-owned vehicle re-allocation consultant (a used-car salesman).

3. Повторне подання – різноманітні типи повторення від повторного

подання самої рекламної пропозиції і ключових елементів змісту, до

повторення найменування предмету реклами. Є декілька формальних видів

повтору які відрізняються друг від друга характером стилістичної

виразності: простий повтор, анепіфора(обрамлення), підхват, синтаксична

тавтологія, паралелізм.

1. Coca-Cola is Coke, Coke is Coca-Cola.

2. My mom thought I was beautiful but you can’t date your mom

3. Lion rule: When you move, move confidently.

4. When I wanted to star my own firm, she was There.

When I wanted to buy out my partners, she was There.

And when I finally wanted to retire, she was There.

She’s ALWAYS been there for me.

I want to make sure I’m ALWAYS there for her.(Lincoln. Financial

Group)

4. Асоціативна інженерія – використання існуючих і створення нових

форм, що володіють асоціативним значенням, шляхом омофонії, омоформії,

словоскладення, зрощення і запозичення:

D'Lites (назва кафе), Homefire (паливо для каміна), Glastics (скляна

упаковка), Wrapid (упаковочні машини), Naya (питна вода).

Результат закріплення асоціативного значення в мові – перехід деяких

імен власних в клас імен загальних:

Thermos (термос), Hoover (пилосос), Xerox (фотокопія, фотокопіювальний

апарат), Scotch (клейка стрічка), Kodak (фотоапарат).

5. Імплікація - наведення одержувача на певні виводи за допомогою

непрямого вискакування:

Who are building a reputation, not resting on one. Той хто будує

репутацію, не зупиняється на досягненом.

Імплікатура Somebody is resting on a replication містить референцію до

конкуренту.

Лексико-синтаксична невизначеність може також вказувати на деякий

імпліцитний зміст:

S'heila. The First Australian perfume. /Великобританія, I989/.

Синтаксична позиція визначення first в пропозиції дозволяє неоднозначно

інтерпретувати його зміст:

first - перші духи, зроблені в Австрії;

- перші австралійські духи в Великобританії;

- перші австралійські духи, що вам пропонуємо;

- перші австралійські духи, що ви купите.

6. Введення в оману – затвердження з допомогою неправдивих,

суперечливих або лишнє категоричних суджень, в ряді випадків шляхом

метафори:

а) Our adding machines will last a lifetime. Наші калькулятори на все

Guaranted for one years. життя. Гарантія на

один

б) No finer food at any price. рік.

Якісні продовольчі продукти з різною ціною.

в) Fruit Strip (назва жувальної гумки, що містить штучний додаток,

імітуючий смак фруктів).

7. Навівання – миттєва, не видима оком, проекція стислого рекламного

тексту на екран під час демонстрації фільму:

Coca-Cola. Eat Popcorn.

Аналогічно використовуються стислі рекламні тексти в різноманітних

засобах реклами.

8. Розвага – засоби мовної гри:

This laser will burn through nine inches of steel…

This laser won’t burn a hole in your pocket.

Цей лазер пройде також крізь дев’яти дюймову сталь…

Але дірки цей лазер не зробе у вашому гаманцеві.

Ефект оманного чикання:

Do four letter words worry you?

Wind Snow Rain Hail

Not if you use Polycon pallet covers to give your goods complete

protection contact.

Вас турбують ці чотири слова?

Вітер Сніг Дощ Град

Ні якщо ви використовуєте кульковий Полікон захищаєющій вашу одежу.

Мовна гра припускає використання головним чином фігур промови, алюзій,

дисфемізації, оказіональних перетворень фразеологічних єдностей.

2. Розгляд інтенціфікаційних та мотиваційних аспектів рекламної

комунікації.

Тактика інтенсифікації впливу на одержувача застосовується при

врахуванні його мотиваційної значимості - сукупності мотивів поведінки, що

визначають прийняття пропозиції. Повідомлення, що продиктувалося лише

інтенціей відправника без опори на спонукальний мотив, неефективно.

Наприклад:

Nescafe. Coffee is made immediately. Нескафе. Кава з моментальним

готуванням.

Мотив економії часу при приготуванні кави, що актуалізується в даному

рекламному тексті, суперечить традиціям що склалися. Який мав місце

недостатній рівень прийняття першої рекламної пропозиції розчинної кава

свідчить про невисоку ефективність повідомлення. В наступній рекламі

компанією Nestle обраний інший спонукальний мотив - розчинна кава володіє

якостями натуральної, що призвело до підвищення ефективності повідомлення:

Nescafe is a 100% pure coffee extract made from selected coffee beans.

Нескафе 100% смак

В питанні оцінки ефективності рекламного повідомлення спостерігається

два підходу. Прибічники маніпулятивного підходу вважають, що реклама

довільно маніпулює одержувачем. Інші вважають, що подібна позиція

перебільшує ефективність рекламного повідомлення. Згідно запропонованої в

нинішній роботі концепції комунікативного акту, учасники комунікації

(відправник і одержувач) грають різнозначну роль в формуванні повідомлення.

3. Дослідження контексту реклами.

Контекст комунікації визначає її референційну область. Референти

реклами являють собою екстралінгвістичні фактори комунікації, суб'єкти і

об'єкти рекламної пропозиції. Референти реклами являють собою предмети

реклами (товари, послуги), джерела, конкурентів, споживачів і

виготовлювачів реклами. Прямі референти (предмети реклами і джерела)

відрізняються від побічних застосуванням до них референційної стратегії

номінації, що полягає в привласненні прямим референтам товарного або

фірмового імені. Специфікою товарних і фірмових імен є те, що вони

відбивають «унікальність» і «множність» предмету реклами і джерела. В

якості імен фігурують деякі понятійні категорії – особи, персонажі,

географічні об'єкти, наукові поняття, позитивні емоційні образи,

фоносемантичні значення. Референційна стратегія в відношенні побічних

референтів будується в основному на імплікації. Наприклад, імплікація до

конкурентів висловлюється номінативними пропозиціями з імплікацією

порівняння:

A truer measure of man’s ability.

Імплікатура: Хронометри фірми Seiko забезпечують більшу точність

вимірів, ніж будь-які інші конкуруючі вироби.

Інші засоби імплікації в відношенні конкурентів включають еліптичні

порівняльні пропозиції, затвердження вищого ступеня якості предмета

реклами, затвердження з допомогою заперечення.

Референція до споживача висловлюється в репрезентації спонукального

мотиву шляхом умовних придаточних пропозицій, імперативів волюнтативного і

неволюнтативного плану:

Custom Switches! If you buy, specify or use them and want a better

price, higher quality or faster delivery, let Tricon quote on your needs.

Якщо ви покупаєте, встановлюєте чи використовуєте їх а також бажаєте

добрі ціни, високу якість або швидку доставку

Референція до виготовника реклами полягає в рамках когнитивних

стратегій одержувача при розгляді їм мовної суттєвості і матеріальних

субстратів реклами безвідносно рекламної пропозиції. Текст розглядається з

металінгвістичних позицій, зображення з позиції мистецтва.

4. Жанрові критерії класифікації рекламного тексту.

Кожен день на нас обрушується струм комерційної інформації у формі

реклами. Людина не в змозі не тільки запам’ятати її та зрозуміти цей струм

інформації, але й елементарно помітити, звернути увагу. Цьому вона повинна

бути оригінальною та нескучною, вона повинна пригортати увагу вдалим

художнім або текстовим рішенням. Вона завжди повинна концентрувати увагу на

головному, не ускладнюючи та не перевантажуючи читача, або глядача багатьма

деталями і зайвою інформацією. Саме тому існують деякі критерії які

допомогають розрізняти рекламу на жанри.

Жанри рекламного тексту розрізняються по критерію способу контакту

учасників комунікації. Засіб контакту являє собою поєднання просторового і

темпорального аспектів мовного акту – опосредованість (безпосередність

контакту /прямий, непрямий/ і тривалість контакту /стислий, середній,

тривалий/).

Ці признаки умовно розділяють рекламу на три жанру – коротку рекламу,

являючи собою товарне або фірмове ім'я, слоган, фразу (малий жанр),

рекламне оголошення (середній жанр) і рекламну статтю (великий жанр).

Цей розподіл водночас відбиває особливості сприймання рекламного

повідомлення. Коротка реклама привертає увагу до предмету реклами і

пропозиції. Оголошення також привертає увагу і дає необхідну і достатню

інформацію про пропозицію предмету реклами. Воно повинне виражати думку

без усякого додаткового тексту. Головний блок оголошення необхіден для

підкріплення головної думки фактами.

Рекламна стаття дає надмірну інформацію про предмет реклами і

пропозицію.

5. Опис специфіки засобів впливу в рекламі.

5.1. Особливості інтенсифікованого мовного кода.

Аналіз особливостей комунікативного акту з притягненням його

диференціальних признаків дозволяє пояснити специфіку використання мови в

риторичній функції і надає можливість виявлення специфічних рекламних

одиниць єкспресивности.

В якості гіпотези висувається положення, що мова реклами –

інтенсифікований код.

Представляється, що результати дослідження двох аспектів інтенсифікації

в рекламі – номінального і специфічного, підтверджують це положення.

Аналіз номінальної інтенсифікації, проведений на прикладі стандартних

рекламних текстів по каталогу форм, засобів і засобів вираження семантичної

категорії інтенсивності англійської мови показав, що рекламні тексти

насичені інтенсифікаторами різних рівнів.

Загальний ступінь інтенсификації тексту демонструє перехід від

номінальної шкали інтенсивності (суб'єктивна експресивність) і шкали

градуальности (об'єктивна градація по ступеню наявності признаку),

показання яких відносно реальних референтів реклами свідчать про

незбігання, нетотожність шкал.

Незбігання показників двох шкал отримало назву «ефекту зміщення

ординара інтенсивності» вверх по шкалі позитивних значень.

Суттєвість ефекту зміщення ординара висловлюється в маркіруванні

об'єктивно мінімального або ординарного рівня або показання шкали

градуальності позитивно зарядженими, інтенсифікованими одиницями.

Об'єктивність мінімального або ординарного рівня визначається шляхом

зіставлення реальних референтів по признаку наявності якості. Ефект

зміщення ординара має місце при якісній і кількісній характеристиці

референта, також спостерігається в межах одного тексту по мірі його

розгортання.

Так, прикметники інтенсифікованого змісту і форми переважного ступеня

прикметників і наречій prefect, ideal, the best застосовуються для якісної

характеристики рівноцінних за якістю предметів реклами і мають загальне

значення «такий же гарний, як і інші».

Ефект зміщення ординара призводить до зниження експресивности, в ряді

випадків до десемантизації і зміни значення найбільш частотних

інтенсифікаторів. В частковості, прикметник special не тільки

використовується для позначки ординара, але в цьому зв'язку придбав новий

Страницы: 1, 22012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.