Рефераты. Фразеологічні одиниці з зоосемічним компонентом (на матеріалі англійської мови)


as a goose (тупий як пробка).

Have one\'s head full of bees, have a bee in one\'s bonnet, have

rats in the attic - різні на перший погляд образи єдині в тому, що

вони позначають хаотичність руху думки людини. Ще одна ФО з компонентом

щур «to smell a rat» має значення відчувати, що щось не так, мати

підозри.

Група 2. Риси характеру людини

Переважна більшість ФО містить певні оціночні категорії,

емоційно-оцінювальне ставлення. Виявляють негативні, позитивні й

нейтральні компоненти фразеологічного значення, в основі яких є

засудження, схвалення чи відсутність яскраво вираженого схвалення чи

засудження як констатація факту чи явища.

Нами було виявлено такі зооніми на позначення негативних рис людини (такі

ФО утворюють найчисельнішу групу): to shoot at a pigeon and kill a

crow, to hunt with the hound and run with the hare; a wolf in

sheep\'s clothing (лицемірство); to talk horse; to swell as/like a

turkey-cock; on one\'s high horse; proud as a peacock; play the

peacock; strut like a peacock (зверхність, пиха); to shoot/throw the

bull, to talk the hind leg off a donkey (балакучість); as greedy as a

wolf, to eat like a horse/ pig, a dog in the manger ,to wolf down

(жадібність); like a lamb, (as) timid as a hare (занадто велика

покірливість); the daughter of the horse-leech, to whip the cat

(жорстокість); the black sheep (безчестя, ганьба); as stubborn/ obstinate

as a mule (впертість); a toad-eater (підлабузництво); сunning/ sly as a

fox (хитрість).

ФО, що виражають позитивні риси характеру людини: to help a lame dog

over stile; smb wouldn\'t hurt a fly (доброта); brave as a lion

(мужність); a willing horse, to work like a horse, as busy as a hen with

one chicken, as busy as a bee/beaver (працьовитість).

Відсутність яскраво вираженого схвалення чи осуду виражається в таких ФО:

to bell the cat, to take the bear by the tooth (схильність до

ризику); to chicken out of smth (обережність), neither fish nor

fowl (ні риба ні м\'ясо); quiet as a mouse; cat gets one\'s tongue

(сором\'язливість); a bird of passage (непосидючість); a lone wolf

(самостійність, незалежність).

Група 3. Зовнішність людини

Серед ФО, що характеризують зовнішність людини, нами було виділено такі

одиниці: an aquiline nose, mutton-chop whiskers (на позначення рис

обличчя); (as)graceful as a swan, (as) lithe as a panther

(особливості статури); to be no spring chicken, an old cat (вік);

mutton dressed as lamb (доросла жінка, одягнута як дівчинка; не

відповідно до віку).

Група 4. Відчуття та емоції

Спостерігаючи за поведінкою тварин, у мові утворилися ФО на позначення

емоцій та почуттів, що базуються на загальних законах асоціативної

діяльності людської свідомості (асоціації за суміжністю, подібністю чи

контрастом) [11:5]. Це такі ФО як: to feel like a fish out of water

(зніяковілість); to count one`s chickens before they are hatched/

to cook a hare before catching him (завчасна радість); to be red

as a lobster (сором); cross/ sulky/ surly as a bear, to be like

a red rag to a bull, to get smb\'s goat (злість, роздратованість);

to eat crow (приниження); to have butterflies in one\' stomach

(знервованість); to move like a scalded cat, to squeal like a

stuck pig (відчуття жаху, сильного переляку). ФО a snake in the grass

означає людину, яка своєю зрадою викликає ненависть; a cold fish -

холодну людина, що не виявляє емоції.

У деяких ФО, як-от to get smb\'s goat, to have butterflies in one\'

stomach, через послаблення мотивації значення цілого повністю поглинуло

значення компонентів своїми експресивними та емоційними властивостями.

Група 5. Сприйняття навколишнього світу, оцінка дійсності

Вираз a dark horse (темна конячка) спочатку належав до арго аматорів

перегонів. Згодом ця ФО набула значення чогось невідомого, ризикованого.

За відсутністю інформації про щось неможливо зробити жодних висновків.

Для опису ситуації використовуються такі звороти: a bird eye view

(погляд із повним розумінням ситуації); a can of worms (складна,

заплутана ситуація), like a rat in a hole (у безвихідному становищі);

the tail wags the dog (ситуація, коли підлеглий керує начальником).

Оцінку дійсності, у якій є певний елемент абсурдності, нереальності

знаходимо в таких зоонімах: to be enough to make a cat laugh (і

мертвого може розсмішити, дуже смішно); an Irish bull (очевидна

недотепність, абсурд); the mountain has brought forth a mouse (гора

народила мишу); to happen when pigs fly (коли рак на горі свисне); a

chicken and egg situation (суперечка щодо того, що виникло раніше).

Про людину, яка вперше бачить життя великого міста, пізнає світ, кажуть to

see the elephant/ get a look at the elephant. Щодо людей,

організацій, країн, що лише здаються сильними та могутніми, вживається

фразеологізм a paper tiger.

Група 6. Робота, діяльність

Людська діяльність може характеризуватися з точку зору її

результативності. Позитивна оцінка людської праці знайшла вираження в

таких ФО: horses for courses (хто до чого здібний, підбір з урахуванням

здібностей); to be an eager beaver (трудівник, що ставиться до роботи

з ентузіазмом); to take the bull by the horns (рішуче взятися за

справу); to kill two birds with one stone (вбити двох зайців одним

пострілом); to hit the bull\'s eye (в яблучко; досягти успіху); to

work like a tiger (працювати оскаженіло).

Негативну оцінку праці, її результатів знаходимо в таких ФО: rat race

(марні, даремні зусилля); to put the cart before the horse (робити

щось неправильно, навпаки); to drive a coach and horses through

smth (серйозно послаблювати чи руйнувати щось); to back the wrong

horse/ to hunt the wrong hare (зробити невірний вибір, помилитися); to

close the stables door after the horses has bolted (діяти з

запізненням); to change horses in the midstream (змінювати коней на

переправі); to kill the golden goose/ the goose that lays golden

egg (позбавляти себе джерела прибутку); to do the donkey work (робити

найскладнішу чи найнуднішу частину роботи).

Цікавими є фразеологічні одиниці на позначення нерезультативної діяльності

flog a dead horse; seek a hare in a hen\'s nest, нелогічність

підбору образів яких додає їм семантико-стилістичний відтінок

жартівливості, іронії.

Група 7. Поведінка

Людина, що поводиться метушливо, нерозважливо в англійській мові може

характеризуватися за допомогою таких зоонімів: to be crazy as a

bedbug; to go ape crazy; to run around like a headless chicken;

to act the goat.

Для опису людини, що прикидається хворою, мертвою чи необізнаною,

використовується ФО to play possum. В англійській мові латентна погроза

асоціюється зі сплячою собакою. Про людину, що вважає за краще не

торкатися делікатних питань, не втручатися, кажуть s/he lets sleeping

dog lie або s/he doesn\'t stir up a hornet\'s nest. Людина, якій

усе сходить із рук - like water off a duck\'s back.

Негативні прояви людської поведінки знайшли відображення в таких ФО: to

make a monkey out of smb (насміхатися з когось); to play the bear

(поводитися грубо); to rat on smb (зрадити когось); to see snakes

(допитися до білої гарячки, до чортиків). Останній вираз пов\'язананий із

тим, що зловживання алкогольними напоям зазвичай призводить до

алкогольного марення та галюцинацій, а людині властиво звинувачувати в

цьому нечисту силу.

Група 8. Щастя/ нещастя, добробут/ бідність, успіх/ невдача

У рамках цієї тематичної групи нами було виділено 2 підгрупи ФО,

протилежних за своїм значенням.

1). До першої підгрупи ми віднесли зооніми, що позначають позитивні явища,

пов\'язані з достатком, удачею. Це такі ФО як a fat cat («жирний кіт»

(про бізнесмена, політика); to kill the fatted calf (накрити багатий

стіл на честь чийогось повернення); every dog has its day (і на нашій

вулиці буде свято); cock of the walk (хазяїн ситуації); the lion\'s

share (левова пайка, більша частина); a cash cow (дійна корова,

стабільне джерело прибутку); (as) happy as a lark/ (as) happy as a

possum up a gum-tree/(as) happy as a clam (дуже щасливий).

2). У другій підгрупі представлені ФО із зоосемічним компонентом, які

позначають протилежні явища, тобто відсутність статків, талану:

to be dead as a dodo (бути забутим, похованим); to be a dead duck

(бути невдахою, банкротом; провалитися); to cook one\'s goose (нашкодити

самому собі); to be poor as a church mouse (дуже бідний); to go to

the dogs (опуститися, стати банкротом, погано закінчити); a lame duck

(слабак, утриманець); to have a monkey on one\'s back (мати серйозну

проблему, що отруює життя); chicken feed (невелика кількість, дрібниця;

маленька сума грошей).

Група 9. Стосунки між людьми

Взаємини між людьми відобразилися в мові у вигляді таких ФО із зоосемічним

компонентом: to help a lame dog over a still (допомогти комусь);

to put up one\'s horses together (дружити); to fight cats and

dogs/ to lead a cat-and-dog existence/ agree like cats and dogs

(жити як кішка із собакою); to fight like Kilkenny cats (вести

запеклу боротьбу); to throw smb to the wolves (не захищати людину,

коли її суворо критикують чи з нею грубо поводяться).

Нами було відмічено, що велика кількість зоонімів пов\'язана з образами

таких тварин, як собака і кішка. Це пов\'язано з тим, що ці тварини були

приручені давно й постійно знаходилися поруч із людиною.

Група 10. Інформація

Серед ФО із зоосемічним компонентом нами було знайдено такі одиниці на

позначення явищ, дій людей, пов\'язаних з інформацією: to be on one\'s

hobby horse (почати розмову на улюблену тему); to return to one\'s

muttons (повертатися до теми розмови); to cry wolf (бити фальшиву

тривогу); a red herring (повідомлення чи ідея, що відволікає від

обговорення основної теми); to cry stinking fish (сварити, намовляти на

своїх близьких); to be as slippery as an eel (уникати надання

потрібної інформації); to talk turkey (Am.E.) (обговорювати щось чесно

та серйозно); straight from the horse\'s mouth (із перших вуст); to

start another hare (підняти нове запитання).

Висновки до розділу ІІ

У другому розділі нами було розглянуто різні підходи до класифікації

фразеологічних одиниць.

В.В. Виноградов опрацював семантичну класифікацію, яка базується на

мотивації ФО, тобто на відносинах, які існують між значенням цілого та

значеннями компонентів.

Проблемою структурної класифікації ФО займалося багато науковців, серед

яких І.В.Арнольд, І.Н.Покровський, О.В.Кунін, Т.І.Арбекова,

Є.Ф.Арсентьєва, J.Seidl, W.McMordie та інші. Деякі із цих класифікацій

перегукуються, інші є специфічними й властивими тільки тому чи іншому

автору. У даному досліджені нами було опрацьовано структурно-семантичну

класифікацію О.В. Куніна, класифікацію ФО згідно їх граматичної структури

І.В. Арнольд, структурні типи ФО Є.Ф. Арсентієвої та І.В. Корунця, а також

розроблено тематичну класифікацію ФО із зоосемічним компонентом.

Учені ще не виробили єдиний принцип їх класифікації. Кожна з розглянутих

класифікацій ФО має свої переваги та недоліки. Надати перевагу одній із

них означає глибоко дослідити цю проблему.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Значне місце в лінгвістичних дослідженнях займає фразеологія - розділ

лексикології, у якому вивчаються семантичні, морфологічні, синтаксичні й

стилістичні особливості фразеологізмів.

Проблемами фразеології займалось багато науковців, серед них Ш. Баллі, Л.

Сміт, Ч. Хоккет, І.О. Бодуен де Куртене, О.В. Кунін, В.В. Виноградов, О.О.

Потебня, І.В. Арнольд, Т.І. Арбекова, Є.Ф. Арсентьєва, В.Д. Ужченко, та

інші.

Учені й досі не дійшли єдиного висновку щодо багатьох питань фразеології.

Одним зі спірних питань є термінування мовної одиниці, що є першоелементом

фразеології. У даному дослідженні ми надали перевагу терміну фразеологічна

одиниця. Ще одне спірне питання фразеології стосується її об\'єкту.

Виділяються різні підходи вчених. Одні вважають, що фразеологи повинні

вивчати тільки словосполучення. Інші розширюють сферу фразеології за

рахунок прислів\'їв, приказок, крилатих висловів, афоризмів та інших

мовленнєвих утворень.

Багато фразеологізмів утворилося на основі спостережень за поведінкою,

зовнішнім виглядом, життям тварин.

ФО із зоосемічним компонентом характеризуються подвійним смислом, і

значення складових слів стійкого словосполучення створюють певну картину,

але фактичне значення всієї одиниці має мало, або й нічого спільного із

цією картиною, створюючи цілком новий образ.

Щодо класифікації ФО, вчені, спираючись на ті чи інші ознаки ФО,

дотримуючись певних принципів (семантичного, функціонального,

граматичного, генетичного тощо), запропонували низку класифікаційних схем,

що використовуються в теоретичній та методичній літературі.

У даному дослідженні нами було опрацьовано такі класифікації:

* Семантична класифікація, розроблена В.В. Виноградовим, в основі якої

лежить поділ ФО на 3 типи залежно від рівня мотивації. В.В. Виноградов

виділяє фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні

сполучення.

* Структурно-семантична класифікація О.В. Куніна, який виділив такі типи

ФО: номінативні ФО, номінативно-комунікативні ФО, вигукові і модальні

ФО, комунікативні ФО.

* Щодо структурної класифікації ФО, то І.В. Арнольд найдетальніше

розробила класифікацію ФО згідно їх граматичної структури. Вона

класифікує їх так: ФО, що функціонують як іменники; ФО, що

функціонують як дієслова; ФО, що функціонують як прикметники; ФО, що

функціонують як прислівники; ФО, що функціонують як прийменники; ФО,

що функціонують як вигуки.

* Структурні типи ФО Є.Ф. Арсентієвої (I. ФО зі структурою

словосполучення: 1) дієслівні ФО; 2) субстантивні ФО; 3) ад\'єктивні

ФО; II. ФО зі структурою речення) та І.В. Корунця (поділ ФО на ідіоми

речення, ідіоми словосполучення та ідіоми слова).

Також нами було розроблено тематичну класифікацію фразеологічних одиниць

із зоосемічним компонентом і виділено семантичні особливості цих одиниць.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алефіренко М.Ф. Теорeтичні питання фразеології. - Харків: \"Вища

школа\", 1987. - 134 с.

2. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. -

130 с.

3. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология

английского языка: Учебное пособие для студентов. - М.: Дрофа, 2005. -

286, [2] c.

4. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка (практический курс).

Учеб. пособие для 2-3 курсов ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: \"Высшая

школа\", 1977. - 240 с.

5. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка (пособие для

студентов английских отделений педагогических институтов). - М.:

Издательство \"Просвещение\", 1986. - 346 с.

6. Арсентьева Е. Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц: (На

материале фразеологических единиц, семантически ориентированных на

человека в английском и русском языках). - Казань: Изд-во Казанского

ун-та, 1989. - 132 с.

7. Баран Я.А. Фразеологія у системі мови. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ,

1997. - 176 с.

8. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. - К.: Знання,

2005 - 1056 с.

9. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. - М.:

\"Наука\", 1977. - 312 с.

10. Гинзбург Р.З., Хидекель С.С., Князева Г.Ю. и Санкин А.А. Лексикология

английского языка. - М.: Высшая школа, 1979. - 269 с.

11. Григорьева Р.С. Фразеологические единицы с зоонимами в аспекте теории

номинации (на материале современного английского языка). - Автореф.

дис. канд. филол. наук. - Одесса, 1985.

12. Елисеева В.В. Лексикология английского языка. - СПб: СПбГУ, 2003. - 44

с.

13. Коралова А.Л. Характер образности фразеологических единиц// Сборник

научных трудов Московского государственного педагогического института

иностранных языков имени Мориса Тореза. - 1978. - №131. - с. 77-84

14. Корунець I.В. Теорiя i практика перекладу. - Київ: \"Вища школа\", 1986.

- 173 с.

15. Кривенко Г.Л. Зоосемізнми в англ. та укр. мовах; семантико-когнітивний

і функціонально-прагматичний аспекти. - Автореф. дис. канд. філолог.

наук. - Київ, 2006.

16. Кунин А.В. Курс фразеологии совр. англ. языка. - М.: Высшая школа,

1996. - 381с.

17. Кунин А.В. Английская фразеология (Теоретический курс). - М.: \"Высшая

школа\", 1970. - 343 с.

18. Левицкий А.Э. Функциональные подходы к классификации единиц

современного английского языка. - К., 1998. - 362 с.

19. Литвинов П.П. Англо-русский фразеологический словарь с тематической

классификацией. Продвинутый английский - через фразеологию. - М.:

«Яхонт», 2000. - 448 с.

20. Смит Л.П. Фразеология английского языка. Пер. А.С. Игнатьева. - М.:

Учпедгиз, 1989. - 208 с.

21. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. - К.: \"Радянська

школа\", 1988. - 278 с.

22. Collins Coubild.English Language Dictionary. - Harper Collins

Publishers, - 1991. - 1703 p.

23. New Webster\'s Dictionary and Thesaurus of the English Language. -

Lexicon Publications, INC. Danbury, cT 1993. - 1248 p.

Інтернет ресурси

24. Animal Idioms// http://www.idiomconnection.com/animal.html#A

25. English Idioms & Idiomatic Expressions//

http://www.learn-english-today.com/idioms/idioms_proverbs.html

Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь: Около 20000

фразеологических единиц. - М.: Живой язык, 1998. - 944 с.

28

Страницы: 1, 2, 32012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.