Рефераты. Латинский язык: Практические задания для студентов заочного отделения исторического факультета


B. Прочитать, разобрать и перевести предложения.

1. Is, qui tibi in periculo adest, amicus tuus est. 2. Adeste eis, quorum

auxilium vobis non deest. 3. Is copiis praeerit, in quo summa scientia

belli est. 4. Nisi laboratis et semper officio deestis, vobis ipsis

obestis. 5. Scientiae nobis omnibus prosunt. 6. Gratus semper fui iis, a

quibus eruditus eram. 7. Aristides, qui cognomine Iustus appellatus erat,

in exsilium missus est. 8. Nemo iudicabitur, antequam accusatus erit. 9.

Quum potes, amicum adiuva! 10. Vir bonus est, qui prodest , quibus potest

(Cicero). 11. Praeterita mutare non possumus (Cicero). 12. Dicam, si

potero, Latine (Cicero). 13. Feci, quod potui.

СЛОВА

|adsum, adfui, – adesse –|prosum, profui, – |

|помогать |prodesse – быть |

|desum, defui, – deesse –|полезным, помогать |

|не хватает |erudio 4 – обучать, |

|praesum, fui, – esse – |просвещать |

|командовать |exsilium, i n – изгнание|

|obsum, fui, – esse – | |

|вредить |iudico 1 – судить |

|nisi – если не, кроме |accuso 1 – обвинять |

|как |adiuvo, iuvi, iutum 1 – |

|officium, i n |помогать |

|обязанность; officio |praeterita, orum n – |

|(dat.) deesse – не |прошлое |

|исполнять обязанность | |

ЗАДАНИЕ XI

1. IV склонение

2. V склонение

3. Participium futuri activi

4. Отложительные и полуотложительные глаголы

A. Прочитайте, разберите и переведите предложения.

1. Nihil semper suo statu manet. 2. Motus terrae est ab occasu ad ortum.

3. Nonnulla loca terrae ob gelu asperum incolas non habent. 4. Nemo nostrum

amico in rebus adversis auxilium negabit. 5. Planities erat magna et in ea

tumulus satis grandis; eo Ariovistus et Caesar ad colloquium venerunt. 6.

Lingua Latina diu apud populos Europae in magno usu erat. 7. Ubi ira

dominatur, ratio non valet. 8. Miraris, et ego miratus sum. 9. Satis

diserte pro se veritas loquitur. 10. Amici id, quod polliciti sunt, dabunt.

11. Senatus et magistratus rei publicae Romanae praeerant. Imperio

magistratuum Romani parebant. 12. In signis exercitus Romani eae litterae

erant: SPQR (=senatus consulto [см. приложение ( 11]). 13. Ariovistus, dux

Sueborum, priusquam cum exercitu Romano acie (прил. ( 11) pugnat, multos

dies exercitum suum in castris continet. 14. Romani antiqui parva manu

magnas adversariorum copias superabant. Bello Punico secundo autem copiae

adversariorum interdum exercitui Romano (прил. ( 22) perniciei et interitui

(прил. ( 23) erant.

СЛОВА

|maneo, nsi, nsum 2 – |ratio, onis f – разум, |

|сохраняться |образ мыслей |

|status, us m – |miror 1 – удивляться |

|состояние, положение |loquor, locatus sum, |

|occassus, us m – закат, |loqui 3 – говорить, |

|запад |разговаривать |

|ortus, us m – восток, |veritas, atis f – |

|восход |правда, истина |

|gelu, us n – холод |diserte – ясно |

|asper, era, um – суровый|polliceor, citus sum, |

| |eri 2 – обещать |

|res, rei f – вещь, дело;|senatus, us m – сенат |

|res adversae – |magistratus, us m – |

|несчастье, неудача |магистрат |

|nego 1 – отрицать, |signum, i n – знамя; |

|отказывать |знак |

|planities, ei f – |nummus, i m – монета |

|равнина |dux, cis m – вождь |

|tumulus, i m – холм |priusquam – прежде чем |

|satis – достаточно, |acies, ei f – строй, |

|довольно |сражение |

|grandis, e – большой, |contineo, tinui, tentum |

|огромный |2 – содержать |

|colloquium, i n – |manus, us f – отряд; |

|разговор, беседа |рука, сила |

|usus, us m – |interitus, us m – |

|употребление |гибель, уничтожение |

|dominor, atus sum, ari 1| |

|– господствовать, | |

|властвовать | |

|pernicies, ei f – гибель| |

ЗАДАНИЕ XII

1. Указательное местоимение hic, haec, hoc

2. Определительное местоимение idem

3. Вопросительные и неопределенные местоимения

4. Отрицательные местоимения

А. Прочитайте, разберите и переведите предложения.

1. Nemo amat eos, quos timet. 2. Semper nos delectat aut aliquis utilis

labor, aut aliqua bona ars, aut aliquod gratum studium. 3. Non semper iidem

homines de iisdem rebus eadem iudicant. 4. Quae amicitia potest esse inter

ingratos? 5. Nullum bonum est sine aliquo malo.

СЛОВА

|timeo, ui,-, 2 – бояться|ars, tis f – ремесло, |

| |искусство, наука |

|delecto 1 – забавлять, |studium, i n – занятие |

|услаждать |ingratus, a, um – |

|utilis, e – полезный |неблагодарный |

В. Прочитайте и переведите текст.

Nauta et agricola

Nauta et agricola diversi sunt moribus et studiis. Hic stabilem habet

sedem, ille locum mutat. Hic mores antiquos servat, ille morum alienorum

studiosus est. Huic sermo tantum patrius, illi aliae quoque linguae notae

sunt. Huius vita tranquilla est, illius periculorum plena. Hunc agri et

prata, illum fluvii et maria delectant. Sermones quoque nautarum et

agricolarum diversi sunt: hi narrant de agris de frugibus, illi de terris

alienis, de urbibus, navibus, procellis.

СЛОВА

|diversus, a, um – различный|tranquillus, a, um –|

| |спокойный |

|mos, moris m – обычай, |pratum, i n – луг |

|образ жизни |mare, is n – море |

|stabilis, e – постоянный, |frux, gis f – плод, |

|неизменный |фрукт |

|sedes, is f – место |urbs, bis f – город |

|жительства, сиденье |navis, is f – |

|studiosus, a, um – |корабль |

|любознательный |procella, ae f – |

|sermo, onis m – разговор, |буря |

|беседа | |

|notus, a, um – известный | |

С. Прочитайте, разберите и переведите текст.

Omnia fluunt, omnia mutantur

Nemo nostrum idem est in senectute, qui erat iuvenis, nemo est mane, qui

erat pridie. Quidquid vides, currit cum tempore, nihil ex his, quae

videmus, manet. Hoc est, quod ait Heraclitus: In idem flumen bis non

descendimus: manet idem fluminis nomen, aqua transmissa est (Seneca).

СЛОВА

|senectus, utis f – |aio, ait, -, – говорить,|

|старость, зрелость |утверждать |

|iuvenis, e – молодой, |descendo, scendi, |

|юный |scensum, ere – идти, |

|mane – утром |спускаться, вступать |

|pridie – прежде, |transmitto, misi, missum|

|накануне, днем ранее |3 – передавать, |

|curro, cucurri, cursum 3|переправляться, |

|– бежать |пересылать |

ЗАДАНИЕ XIII

1. Общие сведения о степенях сравнения прилагательных

2. Сравнительная степень; превосходная степень

3. Особенности в образовании степеней сравнения

4. Наречия; образование наречий

5. Степени сравнения наречий

А. Прочитайте, разберите и переведите предложения.

1. Aetas dulcissima adulescentia est (Plin.Epist.). 2. Fideliores sunt

oculi auribus . 3. Pax vel iniusta utilior est, quam iustissimum bellum

(Cic.). 4. Homini homine nihil pulchrius videtur (Cic). 5. Nullus est locus

domestica sede iucundior (Cic). 6. Gravissimum est imperium consuetudinis.

7. Non minor voluptas percipitur ex velissimis rebus, quam ex

pretiosissimis (Cic.). 8. Veterrimus homini optimus est amicus. 9. Homines

amplius oculis, quam auribus credunt (Seneca. Epist). 10. Omne bellum

sumitur facile, aegerrime desinit (Sall.). 11. Ex inferiore loco in

superiorem non satis commode tela adidi possunt (Caes.). 12. Facile omnes,

quum valemus, recta consilia aegrotis damus (Terentius). 13. Summi montium

vertices nive aeterna tecti sunt. 14. Nuntiis litterisque Allobrogum

commotus, Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit; cum

his legionibus legatus Quintus Pedius in ulteriorem Galliam missus est.

СЛОВА

|adulecsentia, ae f – |commoveo, movi, motum 2 |

|юность, молодость |– побуждать, волновать |

|dulcis, e – сладкий, |conscribo, psi, ptum 3 –|

|приятный |формировать |

|aetas, atis f – время |desino, sii, situm 3 |

|жизни, возраст |прекращаться |

|fidelis, e – верный, |commodus, a, um – |

|надежный |удобный |

|oculus, i m глаз |adigo, egi, actum 3 – |

|auris, is f – ухо |долетать |

|pax, pacis f – мир |telum, i n – копье, |

|iniustus, a, um – |стрела |

|несправедливый |quum – когда |

|iustus, a, um – |rectus, a, um – |

|справедливый |правильный, прямой |

|homo, inis m – человек |aegrotus, a, um – |

|video, vidi, visum 2 |больной |

|видеть, pass. kазаться |facilis, e – легкий |

|domesticus, a, um – |consilium, i n – совет, |

|домашний |решение |

|iucundus, a, um – |vertex, icis m – вершина|

|приятный | |

|gravis, e – тяжелый, |mons, ntis m – гора |

|важный, веский |nix, nivis f – снег |

|consuetudo, inis f – |aeternus, a, um – |

|привычка, обычай |вечный, бесконечный |

|voluptas, atis f |preciosus, a, um – |

|удовольствие, |дорогой, ценный |

|наслаждение, радость |vetus, eris – древний, |

|percipio, cepi, ceptum 3|старый, давний |

|– принимать, ощущать, |amplus, a, um – большой,|

|воспринимать |широкий |

|vilis, e – дешевый |sumo, sumpsi, sumptum 3 |

|aeger, gra, um – тяжелый|– начинать |

ЗАДАНИЕ XIV

Формы числительных

Употребление числительных

А. Прочитайте, разберите и переведите текст.

Summarium historiae Romanae

Annos numerabant Romani ab anno Urbis conditae (ab urbe condita=ab U.c.),

qui annus fuit ante aeram nostram septingentesimus quiquagesimus tertius.

Initio reges per annos circiter ducentos quinquaginta civitatem ad

arbitrium suum rexerunt. Anno quingentesimo nono, sive ab Urbe condita

ducentesimo quadragesimo quarto, postquam expulsus est ex regno Tarquinius

Superbus, creati sunt duo consules, qui potestatem parem habebant atque

alter alterum coercebat. Hunc statum quinque fere saecula observaverunt

Romani. Iam anno ducentesimo sexagesimo sexto tota fere Italia in potestate

Romanorum fuit.

Anno tricesimo imperium occupavit Augustus, qui primus imperator populi

Romani fuit. Imperatoribus paruit imperium Romanum usque ad annum

quadringentesimum septuagesimum sextum aerae nostrae, sive millesimum

ducentesimum tricesimum ab Urbe condita.

СЛОВА

|condo, didi, ditum 3 – |par, paris – равный, |

|воздвигать, основывать; |одинаковый |

|ab urbe condita – от |coerceo, cui, citum 2 – |

|основания города |сдерживать |

|initium, i n – начало |observo, avi, atum, are |

|arbitrium, i n – решение|– оберегать, соблюдать |

| |fere – почти, |

|expello, puli, pulsum 3 |приблизительно |

|– выгонять |saeculum, i n – век |

|creo 1 – избирать |consul, ulis m – консул |

В. написать все числительные римскими цифрами.

Статьи для домашнего чтения в первом семестре

1. Conspectus historiae Romanae

Origo populi Romani ab Aenea ducitur, ut mythus narrat. Aeneas, dux

Troianorum, Troia deleta (после разрушения Трои) profugit, mox patriam

novam in Italia sibi gentique comparavit. Hac stirpe sunt nati gemini

Romulus et Remus, quorum ab altero, Romulo, Roma condita est. Quod Romani

paucas mulieres habuerunt, virgines Sabinas ad spectacula invitatas rapere

decreverunt. Bellum inde ortum ipsae Sabinae composuerunt.

Mortem regis Romanorum primi interregnum secutum est. Post interregnum

Numa Pompilius, rex pacis, regnabat. Templum dei Iani, quod apertum semper

bellum significabat, Numae Pompilii regis tempore clausum erat.

Multa bella a rege Romanorum tertio Tullo Hostilio gerebantur. Bellum

inter Romanos Albanosque certamen trigeminorum, qui Horatii et Curiatii

appellati sunt, discrevit. Victoriam Romanis Horatii reportabant, itaque

etiam Alba Longa Roma regebatur.

Rex Romanorum quartus Ancus Martius erat. Post illum Tarquinius Priscus

regnabat, a quo praeter suos etiam filius servae educabatur. Hic adolescens

ad regnum obtinendum ab uxore regis mortui quoque adiutus est. Sic factus

estServius Tullius, rex Romanorum sextus, qui instituta legesque populo

Romano dedit. Sed filia regis una cum marito regnum patrium appetebat.

Gener Servii Tullii, Tarquinius, qui postea Superbus est nominatus, solum

per corpus mortuum regis regnum obtinere potuit.

Rex ultimus multa oppida vi ac dolo occupavit. Postquam Tarquinius

Superbus anno ducentesimo quadragesimo quarto post Urbem conditam regno

expulsus est, regnum concidit.

Libertatem populus Romanus, iam pridem optabat exspectabatque. Post reges

expulsos primi consules L. Iunius Brutus et Tarquinius Collatinus rei

publicae praefuerunt.

2. De magistratibus Romanorum

Senatus et magistratus rem publicam Romanam administrabant. Summi

magistratus erant consules, praetores, aediles, quaestores. Quaestores

cosulibus in bello aderant, aut in urbe aerarium administrabant. Aedilibus,

cura viarum et aedificiorum publicorum mandata erat. Diebus festis in circo

populo (прил. ( 22) ludos parabant, nam Romani ludis valde delectabantur.

Nota sunt verba: “Panem et circenses!”

Praetores iudicabant: praetor urbanus de controversiis civium, praetor

peregrinus de controversiis civium et peregrinorum. Inter omnes magistratus

consulum potestas summa fuit. In bello consules duces exercituum erant, in

pace civitatem administrabant. Saepe apud populum aut in senatu orationes

de legibus habebant. Lictores ante consules portabant fasces - securim,

virgis circumdatam; primo enim consulibus potestas vitae necisque in cives

erat.

Itaque fasces signum potestatis erant.

3. Censores Romani

Quinto anno Romae bini censores creabantur. Deligebantur ex numero eorum,

qui consulatu optime functi erant. Magna erat censorem potestas, neque

quisquam apud Romanos in maiore honore erat quam illi. Censores non modo

censum civium habebant, sed etiam mores probabant. Si quis agricola agrum

suum non diligenter colebat, id non sine aliqua poena erat. Item, quicumque

eques equum suum non satis curaverat, a censoribus notabatur. Si quod

facinus comissum erat, censores poenam constituebant. Cives, qui aliquid

gravius commisserant, tribu movebantur. Quisquis senatorum facinoris

convictus erat, senatu movebatur.

4. Gentes Italiae

Italiam superiorem habitabant Galli. Hanc partem Italiae, quae cis Alpes

sita erat, Romani Galliam Citeriorem vel Cisalpinam appellabant. Maior erat

ea Gallia, quae Gallia Ulterior vel Transalpina appellabatur, quod trans

Alpes sita erat.

Romanorum finitimi erant Etrusci, qui prioribus temporibus ex Asia in

Italiam venerant, ut fama est. Interiores partes Italiae incolebant Sabini,

Aequi aliaeque nationes, quibuscum Romani diuturna bella gesserunt.

Difficillimum fuit cum Samnitibus, qui Romanis simillimi erant virtute,

foedus facere. Quo facto (после его заключения) pleraeque gentes Italiae

mediae et inferioris Romanis parebant.

Italiam inferiorem Romani Magnam Graeciam appellabant, quod Graeci ibi

plurimas colonias constituerant. E quibus urbi Romae proximae erant Cumae

et Neapolis.

5. De Roma antiqua

Roma antiqua in septem collibus ad amnem Tiberim sita erat. Prima

Romanorum sedes erat collis Palatinus. In valle, sub radicibus montis

Capitolii sita, forum Romanum patebat. Ibi cives diu negotia publica et

privata tractabant. In campo, inter Capitolium et Tiberim sito, antiquis

temporibus milites exercebantur, itaque campus Martius appelabatur. In

Tiberi numerus pontium magnus erat. Postea urbs novis foris ornabatur.

Templa pulchra et signa praeclara animos civium delectabant. Pulchritudo

urbis apud omnes gentes nota erat. Itaque Romam, a pastoribus quondam

conditam, iure scriptores lumen gentium appellabant.

6. Colosseum

Romae multae columnae, arcus, templa theatraque antiqua deleta sunt.

Tamen hodie quoque nonnullae reliquiae Romae antiquae ostentari possunt.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 52012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.