:

. Introducere


Metoda logic?

Cunoa?terea pe cale deductiv? pleac? ?i n drept de la premisa c? nu

se poate dovedi deductiv nimic dect pornind de la principii anterioare.

Exist? pentru deduc?ie un ananke stenai induc?ia, ?i prin urmare,

experien?a.

Conceptele matematice scrie Wundt rezult? din raportul abstract

ale formelor intui?iei ?i reduc ntotdeauna la elementele de cea mai

simpl? form? intuitiv?. Jurispruden?a scoate scoate conceptele ei din

rela?iile cele mai complicate ale comer?ului uman ?i ale comportamentului

arbitrar. Astfel matematic este dup? natura problemei cea mai simpl? din

toate ?tiin?ele, iar jurispruden?a, cea mai complicat?.

Deduc?ia n drept este n ntregime dominat? de silogismele de

subsumare. Nu ntmpl?tor, Ath. Joja consider? c? tehnica juridic? ?i

retorica sunt o alt? obr?ie a logicii.

S-a discutat ndelung n leg?tur? cu existen?a logicii juridice ca o

logic? ra?ional?. n literatura de specialitate din ?ara noastr?, puntctul

de vedere asupra pozi?iei logicii n sistemul ?tiin?elor logicii juridice,

n sistemul ?tiin?elor logicii au diferit. Astfel, profesorul Gheorghe

Enescu consider? c? exist? o logic? judiciar? n cadrul logicilor

normative, iar profesorul Petru Botezat recunoa?te aportul dreptului la

construirea teoriei argument?rii. n general se are n vedere utilizarea

regulilor n activitatea practic? de realizare a dreptului (logica

juridic?) ?i mai pu?in ca un domeniu distinct de aplicare a logicii n

procesul specific de cunoa?tere juridic?, ca o dialectic? a gndirii

juridice, a logicii actului de crea?ie n drept.

Indiferent de pozi?iile exprimate consider?m c? principiile logicii

formale nu se transpun mutais mutandis n domeniul juridic. Ele cap?t? o

expresie specific? n drept. Exprimnd o asemenea calitate, Kalimowski,

define?te astfel logica juridic?: Studiul gndirii juridice discursive n

toat? ntinderea acestuia adic? n toate opera?iile ei intelectuale pe care

le efectueaz? n elaborarea, interpretarea ?i aplicarea dreptului (G.

Kalimowski, De la specificite de la logique citat de Gh. Mihai Elemente

constructive de argumentare juridic?, Academia Bucure?ti , 1982, p. 21)

Avnd n vedere modul n care ac?ioneaz? norma juridic? asupra

comportamentului uman (prin impunerea unei conduite a face sau a nu face

ceva prin permiterea unei conduite, prin recomandare sau prin stimulare

unui gen de conduit?, din punct de vedere al logicii deontice, s-ar putea

formula urm?toarea schem? deontic? a func?ion?rii normei:

con?inut

- variabil? indivizibil? pentru agentul ac?iunii;

- variabil? propozi?ional? pentru caracterul ac?iunii;

- variabil? propozi?ional? pentru caracterul

condi?iilor;

- un factor deontic.

- permis = P

- interzis = I

- obligatoriu = O agentului

- recomandat = R

- stimulat = S

a s? ntreprind? ac?iunea. P.

Schem? conceput? de Gh von Wright n: Norm? ?i ac?iune

Aplica?iile logicii nu pot r?mne doar la nivelul logicii deontice.

A?a cum se subliniaz? ntr-o lucrare relativ recent?: f?r? a respinge

ctu?i de pu?in cuceririle logicii deontice ?i importan?a practic? a

acestor cuceriri ntr-o mai uman? comcretizare a nobilelor idei ale

justi?iei consider?m c? teoria argument?rii se poate construi ca parte a

logicii juridice (Gh. Mihai Elemente constructive de argumentare

juridic?)

nc? la nceputul secolului se consider? c? pentru a interpreta

dreptul sau pentru a construi un sistem de cuno?tin?e bazat pe categorii ?i

concep?ii func?ionale, trebuie s? se aplice metoda clasic? a

jurisconsul?ilor. aceast? metod? noteaz? Larnande se compune din

induc?ie ?i deduc?ie ?i constituie n mod esen?ial din cercet?ri ce trebuie

efectuate asupra constitu?iilor, a acordurilor, a legilor, precum ?i a

deciziilor juridice ?i a practicii . Ulterior, utilizarea instrumentelor

logice a privit nu numai analiza construc?iei tehnice a dreptului cea

care pune n lumin? virtu?ile, teoretice ale unui sistem de drept - , dar

?i finalit??ile pe care le urm?re?te ?i valorii pe care le ocrote?te

sistemul respectiv. Aceast? extindere a ntrebuin??rii metodei a legat-o

mai strns de celelalte metode, a implicat-o n defri?area unor zone de

cunoa?tere ignorate pn? atunci.

Referindu-ne la principalele metode ale cercet?rii juridice men?ion?m

n primul rnd metoda logic?.

n cercetarea dreptului, a fenomenului juridic att de complex,

Teoria dreptului, toate ?tiin?ele juridice se folosesc de categoriile,

ra?ionamentele logice. F?cnd abstrac?ie de ceea ce nu este esen?ial,

ntmpl?tor n existen?a dreptului, teoria caut? s? dezv?luie, folosindu-se

de metoda logic?, ceea ce este esen?ial, caracteristic, pentru drept. De

importan?a aplic?rii Logicii n cercetarea fenomenului juridic vorbe?te

ns??i faptul c? s-a conturat ca o disciplin? aparte logica juridic?.[5]

Dreptul este o ?tiin?? nu exclusiv deductiv?. Att n construc?iile

sale teoretice, ct ?i n practica juridic?, necesitatea argument?rii se

prezint? ca o cerin?? sine qua non ( de la sine ). Cunoa?terea pe cale

deductiv? pleac? ?i n drept de la premisa, c? nu se poate dovedi deductiv

nimic de ct pornind de la principii anterioare.

Metoda logic? este de larg? utilitate n orice act de gndire

?tiin?ific?. n drept ea este o totalitate de procedee ?i opera?iuni

metodologice ?i gnoseologice specifice, prin care se creeaz? posibilitatea

surprinderii structurii ?i dinamicii raporturilor necesare ntre diferite

componente ale sistemului juridic al unei societ??i.

Ca ?tiin?? eminamente sistematic?, dreptul se apropie considerabil de

matematic?, astfel c? cineva a putut defini dreptul ca o matematic? a

?tiin?elor sociale. O asemenea apropiere este posibil? datorit?

caracterului pregnant logic al dreptului.

Obiectul lor fiind deosebit, matematica ?i dreptul au puncte comune

sub aspectul formei, deducnd din necesitatea stringent? a formei ?i

form?rii ipotezelor. O norm? procedural? de drept oblig? pe acela care face

o afirma?ie n fa?a instan?ei s-o dovedeasc?, stabilind ?i reguli ce

alc?tuiesc tehnica dovezii.

Dac? ?tiin?a nseamn? folosirea sistematic? a puterii intelectuale

umane pentru producerea cunoa?terii, ?tiin?a dreptului ?i propune s?

expun? tematic ?i s? analizeze logic dreptul, n a?a fel nct acesta ca

actor de programare a libert??ii de ac?iune a oamenilor s? constituie

un tot coerent, care s? nu contrazic? prin contradic?ii anterioare.

Juristului omului de ?tiin?? ?i practicianului i este necesar ?i

util ntregul aparat al logicii. Am putea chiar afirma c? exist? o

adev?rat? pasiune de drept pentru conceptele logicii formale. Aceasta se

explic? prin simplitatea rezolv?rii problemelor de gndire sau celor de

practic?, se crede adesea c? este suficient s? st?pne?ti formele ?i

perceptele gndirii logice pentru ca succesul s? fie asigurat.

Metoda istoric?

Potrivit metodei istorice ?tiin?ele juridice cerceteaz? dreptul n

perspectiva ?i evolu?ia sa istoric?, de-a lungul diferitelor ornduiri

sociale, ele analizeaz? esen?a, forma ?i func?iile dreptului raportate la

etapa istoric? pe care o str?bate o societate, ?tiut fiind c? institu?iile

juridice poart? pecetea transform?rilor istorice ale poporului ?i ??rii

respective.

Metoda istoric? se mplete?te strns cu istoria dezvolt?rii sociale.

Pentru juri?ti este extrem de important? dezvoltarea sensului evenimentelor

trecute. n fiecare lege sunt sintetizate necesit??i reale ale vie?ii, se

exprim? o anumit? stare a moravurilor. Pentru acest motiv, cunoa?terea

reglement?rilor ?i formelor de drept, costituie un important document ?i

pentru istorie.

Legea celor 12 Table, care a rezistat cu mici modific?ri timp de

peste zece secole, vast? oper? legislativ? a lui Iustinian (Codul,

Digestele, Institutele, Novelele), Codul lui Manu n India etc., sunt

monumente juridice, dar n egal? m?sur?, acestea dau dovad? evolu?iei

istorice.

n ndelungata istorie a poporului nostru, formele dreptului vechi fac

spiritul umanist al setei de dreptate ?i adev?r care au caracterizat acest

popor urma?ii celor mai drep?i ?i mai viteji dintre traci, cum i

caracterizeaz? Herodot pe geto-daci.

n constitu?ia poporului (?i n cercet?rile de istorie), legea ??rii

sau obiceiului p?mntului erau socotite ca un drept vechi , o datin? din

b?trni, provenind din timpuri de dinainte , de la formarea ??rii sau

mai ncolo. Mai trziu n dreptul feudal scris (Pravila lui Vasile Lupu,

Pravila lui Matei Basarab etc.), sunt cuprinse noi reglement?ri, care

oglindesc schimb?rile petrecute n via?a economic?, politic?, cultural? a

??rilor romne.[6]

n general dreptul urmeaz? firul evolu?iei sociale, n el reflectndu-

se nivelul dezvolt?rii culturale a unei societ??i. Valoarea crea?iei

juridice a diferitor popoare ?i din diferite epoci istorice se integreaz?

n mod nemijlocit n cultura poporului ?i epocii respective, contribuie ?i,

n acela?i timp, de nivelul acestei culturi.

Pentru cunoa?terea sistemelor de drept sunt extrem de utile juristului

concluziile istoricului, a?a cum ?i istoricii trebuie s? se aplece asupra

documentului juridic. Orice istorie trebuie s?-?i propun? ca scop aflarea

?i dovedirea adev?rului n faptele omene?ti. Ideea dreptului str?bate de la

un cap?t la altul istoria.

Via?a l?untric? a popoarelor nu poate fi bine n?eleas? f?r?

cercetarea a?ez?mintelor lor, care se ntemeiaz? pe reglement?ri ?i

raporturi juridice, astfel c? un mare istoric francez a putut conchide:

Orice jurisconsult trebuie s? fie istoric ?i fiecare istoric trebuie s? fie

jurisconsult . Pentru c? ce sunt toate fr?mnt?rile popoarelor

continua Xenopol - dect n?zuin?a de a realiza ideea dreptului sau de a

ap?ra aceast? idee att n rela?iile dintre popoare, ct ?i n acele dintre

clasele sociale .

Istoria cuprinde toate genurile de manifest?ri, deci ?i pe cele

juridice. Ca ?tiin??, ea este un mod de explicare a lumii (anume, a modului

succesiv), iar aceast? explica?ie o realizeaz? utiliznd metoda

interferen?ei, prin care se urm?re?te s? se stabileasc? adev?ruri

individuale, dinainte cunoscute.

Apelnd la istorie, dreptul ?i afl? condi?iile ce-i pot descifra

ascenden?a; cunoscnd formele suprapuse de drept, istoria ?i procur?

statornice modalit??i de atestare documentar?. Teoria general? a dreptului

?i ?tiin?ele particulare (?tiin?e juridice de ramur?), abordeaz? de fiecare

dat? dimensiunea istoric? a conceptelor ?i categoriilor cu care opereaz?.

Astfel, plecnd de la datele pe care le ofer? istoria, n cercetarea

marilor institu?ii juridice ?tiin?a dreptului, constatnd vechimea lor, le

urm?re?te evolu?ia, configura?ia, func?iile etc. Teoria dreptului opereaz?

cu categoria de tip a dreptului, cu cea de bazin de civiliza?ie juridic?,

plecnd de la datele de cunoa?tere oferite de ?tiin?a istoriei.

Originea ?i apari?ia statului nu pot fi studiate f?r? s? se porneasc?

de la punctele de vedere afirmate n istorie. Uneori pe baza unor date

istorice se realizeaz? reconstituirea fizionomiei unor institu?ii ale

dreptului, ac?iune ce permite o analiz? retrospectiv? cu largi implica?ii

n n?elegerea pozi?iei respectivelor institu?ii n dreptul actual.

C. Metoda comparativ?

Logica define?te compara?ia ca pe o opera?ie ce urm?re?te constatarea

unor elemente identice sau divergente la dou? fenomene. Compararea

sistemelor de drept ale diverselor state, a tr?s?turilor ramurilor,

institu?iilor ?i normelor acestora s-a dovedit extrem de fructuoas? n

procesul metodologic de studiere a fenomenului juridic.

Aceast? ac?iune a determinat chiar n unele sisteme de nv???mnt

juridic recunoa?terea existen?ei unei ramuri ?tiin?ifice ?tiin?a

dreptului comparat. Extinderea metodei dreptului comparat este impus? azi

n mod esen?ial de sporirea f?r? precedent a leg?turilor statelor, de

cre?terea volumului contractelor economice ?i sociale, urmare a

amplific?rii interdependen?elor n planul dezvolt?rii economice ?i

culturale a ??rilor lumii. Aceast? realitate incontestabil? a zilelor

noastre aduce n prim plan necesitatea cunoa?terii diverselor sisteme

na?ionale de drept.[7]

n forma sa embrionar?, concep?ia asupra necesit??ii dreptului

comparat apare la nceputul sec. XX, cnd se avanseaz? ?i primele teze ale

unei forme metodologice universale de studiere a dreptului. n continuare,

literatura juridic? s-a mbog??it sensibil cu lucr?ri ce au pus bazele nu

numai, unei metode a dreptului comparat, ci chiar a ?tiin?ei autonome a

dreptului comparat.[8]

?tiin?a dreptului comparat a fixat deja anumite reguli, care prezint?

utilizarea metodei comparative n drept. Observarea riguroas? a acestor

reguli asigur? succesul metodei, conferindu-i caracterul ?tiin?ific

indispensabil.

Prima regul? a metodei impune a compara numai ceea ce este comparabil. n

cadrul acestei reguli va trebui s? se constate, mai nti, dac? sistemele

comparate apar?in aceluia?i tip istoric de drept sau apar?in unor sisteme

istorice de drept diferite. Dac? sistemele de drept din care fac parte

institu?iile comparate sunt ideologic vorbind antagoniste, este evident

c? procedeul compara?iei nu poate fi relevat dect sub aspectul stabilirii

diferen?elor.

Iat?, spre exemplu, dac? am dori s? compar?m reglementarea institu?iei

propriet??ii n familia dreptului romano-germanic (din care face parte

sistemul nostru de drept) ?i familia dreptului musulman, vom utiliza

analiza de contrast (compara?ie contrastant?). Institu?iile fiind evident

deosebite, nu va fi realizat? o juxtapunere a acestora, iar rezultatele vor

fi prea pu?in accentuate. Spre exemplu, n dreptul musulman se afla teoria

teocratic?, potrivit c?reia ntregul p?mnt apar?ine lui Alah ?i trimisul

s?u Mahomed. Proprietarul suprem al p?mntului islamic este Califul

reprezentant ?i continuator al profetului.[9]

Proprietatea este permanent?, neexistnd institu?ia prescrip?iei.

Modurile de dobndire a propriet??ii sunt, de asemenea deosebite, deosebite

de cele din dreptul romano-germanic. Diferen?ele sensibile exist? ?i n

leg?tur? cu figura juridic? a altor institu?ii. Spre exemplu, dreptul

musulman reglementeaz? ntru-n mod aparte institu?ia c?s?toriei. Dac?

doctrina consider? de origine divin?, dreptul musulman o trece n rndul

tranzac?iilor civile (un contract f?cut n vederea dreptului de a te

bucura de o femeie, drept recunoscut, evident, numai b?rbatului).

Condi?iile de validitate ale contractului sunt:

. Consim??mntul p?rin?ilor;

. Prezen?a a doi martori;

. Constituirea unei date ( zestre );

. Absen?a oric?rui impediment ( dificult??i ).

Logodna este un uzaj constant, fiind un preludiu al c?s?toriei,

constnd din declara?ia pretendentului ?i datinile privind ncheierea ?i

desfacerea c?s?toriei.

Asemenea date, pe care le furnizeaz? studiul comparatist sunt de

natur? a aduce informa?ii pre?ioase n leg?tur? cu reglement?rile din

sisteme de drept diferite, chiar dac? nu vor putea fi sesizate similitudini

sau juxtapuneri de reglement?ri ntre institu?ia din sistemul nostru legal

?i cele din sistemul susnumit.

O alt? regul? a metodei comparative oblig? s? se considere termenii supu?i

compara?iei n conexiunile lor reale, n contextul social, politic,

cultural din care au rezultat. De aici, necesitatea ca n procesul de

comparare s? se plece de la cunoa?terea principiilor de drept ?i

regularit??iilor care comannd? sistemele de drept comparate.

Luarea n discu?ie a principiilor pe lng? compararea institu?iei ?i

normelor se impune pentru a m?ri poten?ialul ?tiin?ific al cercet?rii

comparate ?i pentru a preveni un eventual fragmentarism empiric.

Trebuie cercetat apoi sistemul izvoarelor dreptului, care ofer? imaginea

pozi?iei diferite a formelor de exprimare a dreptului (legi, cutume,

precedente judiciare) de la un sistem juridic la altul.

Comparatismul care dovede?te s? stabileasc? acel comparandum, care

este norma aplicabil? n mod real, va trebui s? ?in? seama de ierarhia

acestor izvoare, de raporturile reale de for?? juridic? dintre ele, de

modul n care se completeaz? reciproc.[10]

n sfr?it, n aprecierea termenului de comparat se ?ine seama nu numai de

sensul ini?ial al normei, ci ?i de evolu?ia acestuia n timp, n procesul

aplic?rii normei. n acest proces ?i mai ales cnd textul supravie?uie?te

unor perioade social istorice diferite, forma ini?ial? a regulii de

conduit? poate evolua ntr-att, nct sensul normei apare complet diferit.

Comparatismul va trebui n acest caz s? apeleze la literatura de

: 1, 2, 32012
.