:

. Notiunea si clasificarea actelor juridice civile


ac?iuni cum ar fi, spre exemplu, nceperea execut?rii unui mandat din care

rezult? n mod concludent acceptarea mandatului ori chiar prin adoptarea

unei anumite atitudini (sta?ionarea taxiurilor n anumite locuri ce le sunt

rezervate).

n literatura de specialitate, ca ?i n practica judiciar? s-a pus

problema valorii juridice a t?cerii. n principiu t?cerea prin ea ns??i nu

poate valora consim??mntul.

Cu toate acestea, legea prevede unele cazuri n care t?cerea valoreaz?

consim??mntul. Astfel, dac? dup? expirarea termenului stipulat prin

contractul de loca?iune, locatarul r?mne ?i este l?sat n posesia bunului,

loca?iunea se consider? rennoit? care se nume?te tacit? reloca?iune.

T?cerea mai poate valora consim??mntul atunci cnd p?r?ile atribuie

t?cerii semnifica?ie juridic? de consim??mnt sau o astfel de semnifica?ie

rezult? din obicei.

b) consim??mntul trebuie s? provin? de la o persoan? care are

discern?mnt. Actul juridic civil fiind un act de voin??, autorii

manifestarea de voin?? trebuie s? aib? puterea de a discerne ?i a aprecia

consecin?ele actului juridic pe care le ncheie.

Persoanele care au deplin? capacitate de exerci?iu, sunt prezumate c? au

discern?mnt. Minorii pn? la vrsta de 15 ani aliena?ii mintali ?i debilii

mintali pu?i sub interdic?ie judec?toreasc? sunt prezuma?i c? au

discern?mntul necesar s? ncheie acte juridice civile, fie datorit?

vrstei lor fragede, fie datorit? st?rii lor de s?n?tate mintal?.

ntre 15 ?i 18 ani minorii au capacitate de exerci?iu restrns? ?i n

aceast? perioad? discern?mntul lor juridic este n curs de formare. Ei au

discern?mnt, ns? le lipse?te experien?a vie?ii juridice, motiv pentru

care actele lor juridice sunt ncuviin?ate n prealabil de ocrotitorii lor

legali.

c) consim??mntul trebuie s? fie exprimat cu inten?ia de a produce efecte

juridice, adic? de a angaja, pe autorul lui din punct de vedere juridic. De

aici consecin?a c? obliga?iile de ordin moral, cele de polite?e sau pur

amicale, precum ?i cele ncheiate sub o condi?ie pur postetativ?, a c?rei

realizare depinde exclusiv de voin?a celui ce se oblig?, nu sunt obliga?ii

juridice. n aceste cazuri, declara?ia de voin?? nu are valoare juridic?,

fiindc? lipse?te inten?ia de a se obliga juridice?te.

d) Consim??mntul s? nu fie alterat prin vreun viciu de consim??mnt.

Caracterul con?tient ?i liber al consim??mntului poate fi alterat de

anumite mprejur?ri denumite vicii de consim??mnt. ntr-adev?r, potrivit

dispozi?iilor art, c civ consim??mntul nu este valabil cnd este dat prin

eroare, smuls prin violen?? sau surprins prin dol. Viciile care altereaz?

caracterul con?tient ?i liber al consim??mntului sunt: eroarea, dolul,

violen?a ?i leziunea.

Viciile de consim??mnt

Eroarea. Eroarea este o fals? reprezentare a realit??ii la ncheierea

unui act juridic. n raport cu consecin?ele pe care le produce eroarea

poate distinge voin?a juridic?, poate vicia consim??mntul sau poate s? nu

aib? nici o influen?? asupra voin?ei, fiind indiferent din punct de vedere

juridic. Rezult?, a?adar, c? n func?ie de efectele la care d? na?tere,

eroarea este de trei feluri: eroarea obstacol, denumit? ?i distinctiv de

voin??, eroare-viciu de consim??mnt ?i eroare indiferent?.

Eroarea obstacol este cea mai grav? form? de eroare, ea mpiedicnd

formarea actului juridic. Acest fel de eroare se ntlne?te n cazul n

care ea cade asupra naturii actului juridic, adic? o parte crede c? ncheie

un act juridic de vnzare-cump?rare, iar cealalt? parte c? ncheie un act

juridic de dona?ie, precum ?i n cazul n care eroarea cade asupra

identit??ii obiectului, respectiv, o parte crede c? obiectul actului

juridic este un apartament, iar cealalt? parte c? obiectul actului l

constituie o garsonier?.

Eroarea obstacol mpiedicnd formarea actului juridic echivaleaz? cu

lipsa consim??mntului ceea ce atrage dup? sine nulitatea actului juridic

civil ncheiat sub imperiul acestei erori.

Eroarea viciaz? consim??mntul n dou? cazuri ?i anume: cnd eroarea cade

asupra calit??ilor substan?iale ale obiectului adic? asupra acelor calit??i

care au fost determinante la ncheierea actului juridic ?i f?r? de care

dac? n-ar fi intervenit eroarea actul nu s-ar fi ncheiat (de exemplu, se

crede c? se cump?r? un tablou original al unui pictor renumit ?i n

realitate este o copie) ?i atunci cnd eroarea cade asupra identit??ii sau

asupra calit??ilor speciale ale persoanei celui cu care s-a ncheiat

contractul, n acele contracte n care considera?ia persoanei

cocontractului ?i a calit??ilor sale speciale (aptitudini deosebite,

talent, reputa?ie etc.) sunt hot?rtoare la ncheierea contractului (actul

cu titlu gratuit, mandat, depozit, angajarea de speciali?ti sau arti?ti).

Prin urmare, ceea ce viciaz? consim??mntul ?i anularea actului juridic

este eroarea asupra motivului determinant, dac? acest motiv a fost o

calitate substan?ial? a obiectului sau identitatea ori nsu?irile speciale

ale persoanei cocontractului.

Actele juridice civile ncheiate sub imperiul erorii sunt sanc?ionate cu

nulitate relativ?.

n toate celelalte cazuri, eroarea este considerat? ca indiferent?. Ea nu

viciaz? consim??mntul ?i ca atare nu are nici o influen?? asupra

valabilit??ii actului juridic (de exemplu, eroarea asupra calit??ilor

nesubstan?iale) erori de calcul.

n func?ie de natura realit??ii fals reprezentate, eroare poate fi:

eroare de fapt, adic? o fals? reprezentare a realit??ii faptelor ?i eroarea

de drept care const? n falsa reprezentare a existen?ei ori con?inutului

unei legi.

Problema admisibilit??ii erorii de drept ca viciu de consim??mnt este

controversat. Unii autori invocnd argumente rezultnd din obliga?ia

cunoa?terii legii ntemeiaz? pe prezum?ia de cunoa?tere a legii consider?

c? eroarea de drept nu poate fi invocat? ca viciu de consim??mnt.[10]

Consider?m al?turi de marea majoritate a autorilor, precum ?i de practica

judec?toreasc? c? eroarea de drept poate fi invocat ca viciu de

consim??mnt. Eroarea de drept n m?sura n care produce acelea?i efecte ca

?i eroarea de fapt nu poate fi respins? ca viciu de consim??mnt, deoarece

cel ce invoc? eroarea de drept nu caut? s? se sustrag? de la aplicarea

legii civile, ci se m?rgine?te s? arate c? a avut o fals? reprezentare a

realit??ii cu privire la aceasta, ceea ce are ca urmare anularea actului

juridic.

Pentru ca falsa reprezentare a realit??ii la ncheierea unui act juridic

civil s? fie viciu de consim??mnt trebuiesc ndeplinite cumulativ

urm?toarele dou? condi?ii: elementul asupra c?ruia cade eroarea trebuie s?

fie hot?rtor, determinant pentru ncheierea actului juridic, n sensul c?

dac? ar fi fost cunoscut realitatea, actul nu se ncheia ?i faptul la

contracte c? cel?lalt contractant a cunoscut sau trebuie s? cunoasc?, n

mprejur?rile date, c? motivul determinant asupra c?ruia a purtat eroarea,

a fost determinant, hot?rtor pentru ncheierea actului juridic.

Conform principiilor proba?iunii judiciare, dovada erorii trebuie s? fie

f?cut? de cel ce invoc? eroarea ca viciu de consim??mnt. Fiind un fapt

juridic eroarea poate fi dovedit? prin orice mijloc de prob? admis de lege,

inclusiv prin martori ?i prezum?ii.

Dolul (viclenia). Dolul este inducerea n eroare a unei persoane prin

folosirea de mijloace viclene n scopul de a o determina s? ncheie un act

juridic. Dolul nu viciaz? consim??mntul direct, ci prin mijlocirea erorii

pe care o provoac?. Ceea ce viciaz? consim??mntul este, a?adar, eroarea

provocat? de dol. Victima dolului nu se n?eal?, ci este n?elat?, fiind

indus? n eroare de o alt? persoan? prin mijloace viclene.

Dolul ca viciu de consim??mnt presupune dou? elemente ?i anume, un

element subiectiv inten?ional, constnd n inten?ia de a induce o persoan?

n eroare pentru a o determina s? ncheie un act juridic ?i un element

obiectiv, material care const? n ntrebuin?area de mijloace viclene prin

care se n?eleg acte combinate de ?iretenie, abilit??i sau ma?ina?iuni cu

caracter de n?el?ciune, prin intermediul c?rora se realizeaz? inten?ia de

inducere n eroare. Acest element al dolului poate consta nu numai dintr-o

ac?iune, ci dintr-o omisiune, dolul fiind cunoscut n acest caz prin

denumirea de dol prin reticen?? ?i const? n necomunicarea celeilalte p?r?i

a unor mprejur?ri esen?iale pentru ncheierea actului.

Din aceste prevederi legale rezult? c? pentru a fi viciu de consim??mnt,

dolul trebuie s? ndeplineasc? cumulativ, urm?toarele dou? condi?ii: n

primul rnd eroarea provocat? de dol s? fie determinant?, hot?rtoare

pentru ncheierea actului juridic sau, a?a cum se exprim? un autor

ma?ina?ia dolosiv? trebuie s?-?i produc? efectele n a?a fel nct f?r?

existen?a ei actul nu s-ar fi ncheiat[11] ?i n al doilea rnd dolul s?

emane de la cel?lalt cocontractant.

Caracterul determinant, hot?rtor al dolului se apreciaz? ca ?i la

eroare, dup? criterii subiective de la caz la caz, n func?ie de experien?a

de via??, preg?tirea ?i alte mprejur?ri care l privesc pe cel ce se

pretinde victima dolului.

n ceea ce prive?te cea de a doua condi?ie, care se refer? la mijloacele

viclene ntrebuin?ate de una din p?r?i, n literatura de specialitate s-a

admis c? aceast? condi?ie este ndeplinit? ?i atunci cnd provine de la un

ter?, dac? cealalt? parte are cuno?tin?? de aceast? mprejurare, precum ?i

atunci cnd mijloacele viclene provin de la reprezentantul celeilalte

p?r?i.

Cnd eroarea provocat? de dol a fost elementul hot?rtor care a

determinat consim??mntul, dolul se nume?te principal ?i conduce la

nulitatea relativ? a actului.

Cnd, dimpotriv?, eroarea provocat? de dol nu a fost elementul hot?rtor

al consim??mntului, dolul se nume?te incidental ?i poate conduce numai la

ob?inerea de desp?gubiri (de exemplu se poate cere o reducere de pre?, dac?

s-a cump?rat prea scump din cauza dolului).

Pentru a putea conduce la nulitatea actului, dolul trebuie dovedit, c?ci

dolul nu se presupune. Fiind un fapt juridic, dolul poate fi dovedit prin

orice mijloace de prob?.

De?i dolul nu este dect o eroare provocat?, el prezint? totu?i o

utilitate proprie, c?ci spre deosebire de eroare propriu-zis? dolul

viciaz? consim??mntul ?i atunci cnd poart? asupra altor elemente dect

calit??ile substan?iale ale obiectului sau identitatea ori nsu?irile

speciale ale persoanei cocontractantului, n acele contracte n care

considera?ia persoanei este determinant?. Apoi, dolul este mult mai u?or de

dovedit dect eroarea, c?ci pe cnd la dol obiectul probei l constituie

elementele de fapt (mijloacele viclene exteriorizate) u?or de dovedit,

dimpotriv?, la eroare obiectul probei este un element psihologic (falsa

reprezentare a realit??ii) mai greu de dovedit.

Violen?a. Violen?a este amenin?area unei persoane cu un r?u, n a?a fel

nct i insufl? acesteia o temere care o determin? s? ncheie un act

juridic pe care altfel nu l-ar fi ncheiat.

Violen?a sau constrngerea poate fi de dou? feluri: fizic? ?i psihic?

(moral?). Violen?a fizic? exist? atunci cnd amenin?area cu un r?u prive?te

integritatea fizic? a persoanei ori a bunurilor sale. Violen?a psihic?

(moral?) se refer? ?a amenin?area cu un r?u a cinstei, a onoarei, a

reputa?iei persoanei etc.

Sub aspectul structurii sale, violen?a presupune dou? elemente, ?i anume:

a) Amenin?area cu un r?u (element obiectiv) care poate fi de natur? fizic?

(omor, lovituri) de natur? patrimonial? (distrugerea unor bunuri, sistarea

unor pl??i etc.) sau de natur? moral? (amenin?area de atingere a onoarei,

amenin?area de p?r?sire etc.)

b) Insuflarea unei astfel de temeri (element subiectiv) care s? constrng?

victima violen?ei s? ncheie actul juridic pe care altfel nu l-ar fi

ncheiat. Temerea provocat? de amenin?are se va aprecia n func?ie de

criteriile subiective, vrst?, sex, vigoare, experien?a vie?ii etc.

Ceea ce viciaz? consim??mntul este mai degrab?, teama insuflat? de

violen??, dect ns??i violen?a, care r?mne faptul exterior ce provoac?

temerea. Starea psihologic? de team? n care o persoan? se transpune sub

influen?a violen?ei d? na?tere motivului (evitarea r?ului) care o determin?

s? ncheie actul, motiv determinant care n-ar fi existat dac? voin?a sa ar

fi fost liber?.

Pentru ca violen?a s? vicieze consim??mntul ?i s? poat? conduce la

anularea actului se cere ca amenin?area s? fie injust? (nelegitim?). Dac?

amenin?area se refer? la un r?u n a c?rui producere nu se vede nimic

ilicit sau la o fapt? pe care cel care amenin?a era ndrept??it s? o

s?vr?easc?, o asemenea amenin?are nu poate justifica atacarea actului

s?vr?it sub imperiul amenin??rii cu nulitatea.

De asemenea, pentru a vicia consim??mntul, violen?a nu trebuie s? fie

numai injust? ci, trebuie s? fie determinant?, hot?rtoare pentru victima

violen?ei de a ncheia actul juridic. Aprecierea caracterului determinant

al temerii produse de violen??, se face dup? criterii subiective privind

victima violen?ei cum ar fi, vrsta, gradul de cultur? la acesteia, locul

unde s-a exercitat violen?a.

Spre deosebire de dol, nu se cere ca violen?a s? provin? de la cel?lalt

cocontractant.

n literatura de specialitate se apreciaz? c? violen?a viciaz?

consim??mntul nu numai cnd, violen?a provine de la persoane, ci ?i atunci

cnd temerea este insuflat? de mprejur?rile exterioare, obiective ce

constituie starea de necesitate.[12]

Actele juridice ncheiate sub imperiul violen?ei vor fi sanc?ionate cu

nulitatea relativ?.

Leziunea. Prin leziune se n?elege paguba material? pe care o sufer? una

din p?r?ile contractante din cauza dispropor?iei de valoare dintre cele

dou? presta?ii, existente, n chiar momentul ncheierii contractului.

Elementele leziunii difer? n func?ie de concep?ia ce a stat la baza

reglement?rii ei. Astfel, potrivit concep?iei subiective, leziunea implic?

structural dou? elemente ?i anume dispropor?ia de valoare ntre

contrapresta?ii ?i existen?a unei st?ri de nevoie n care se afl? una din

p?r?ile contractante de care profit? cealalt? parte.

n concep?ia obiectiv? leziunea se rezum? la un singur element ?i anume

la paguba ce rezult? din dispropor?ia de valoare dintre cele dou?

presta?ii.

Pentru anularea actului juridic civil pentru leziune se cer ntrunite,

cumulativ, urm?toarele condi?ii: leziunea s? fie consecin?? direct? ?i

nemijlocit? a ncheierii actului juridic respectiv; leziunea s? existe n

raport cu momentul ncheierii actului ?i dispropor?ia de valoare ntre

presta?ii s? fie v?dit?.

Pot fi anulate pentru leziune numai actele juridice civile ce

ndeplinesc, cumulativ, urm?toarele condi?ii: sunt acte juridice civile de

administrare, cu titlu oneros; sunt acte juridice comutative ?i sunt

ncheiate de minorii cu capacitate de exerci?iu restrns? f?r?

ncuviin?area p?rin?ilor sau tutorelui, acte p?gubitoare pentru minor.

Cauza actului juridic civil

No?iunea cauzei actului juridic civil

Cauza este o condi?ie esen?ial? de validitate a actelor juridice civile.

Cauza constituie al?turi de consim??mnt cel de al doilea element al

voin?ei juridice.

Prin cauz? se n?elege scopul concret n vederea c?ruia se ncheie un act

juridic. Privit din punct de vedere juridic, cauza precede efectele actului

juridic civil, ea fiind prefigurarea mental? a scopului urm?rit ce se

realizeaz? nainte ?i n vederea ncheierii actului juridic civil. Tocmai

n vederea realiz?rii acestui scop p?r?ile ncheie actul juridic.

Cauza este un element specific fiec?rei manifest?ri de voin?? n parte.

Aceasta nseamn? c? la contracte care sunt rezultatul manifest?rii de

voin?? a dou? sau mai multe p?r?i, obliga?ia fiec?rei p?r?i are o cauz?

proprie, f?r? a exista o cauz? comun? a contractului. Ea exist? nu numai la

contracte, dar ?i la actele de voin?? unilateral?.

Elementele cauzei

Cauza cuprinde dou? elemente ?i anume: scopul imediat al consim??mntului

care const? n reprezentarea sau considerarea, n contractul bilaterale

oneroase a contrapresta?iei celeilalte p?r?i, n contractele reale,

remiterea bunului, iar n actele juridice gratuite, inten?ia de

liberalitate. Acest prim element al cauzei este abstract, obiectiv ?i

invariabil acela?i, n aceea?i categorie de acte juridice. Scopul imediat

al consim??mntului constituie cel de al doilea element al cauzei, el

reprezentnd mobilul principal ce a determinat ncheierea actului juridic.

Scopul imediat este elementul concret, subiectiv ?i variabil de la un act

juridic la altul. A?a, spre exemplu, n contractele de vnzare-cump?rare

scopul imediat este, pentru to?i cump?r?torii dobndirea dreptului de

proprietate asupra bunului cump?rat, f?r? nici o deosebire de la un

contract la altul, iar scopul imediat difer? de la contract la contract, n

func?ie de destina?ia concret? n vederea c?reia, lucrul a fost cump?rat.

Aceast? concep?ie care include printre elemente cauza ?i scopul imediat,

elementul concret, subiectiv ?i variabil.

Condi?iile de validitate ale cauzei

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 82012
.